ЗВІТ про виконання заходів, щодо запобігання та протидії корупції у ВО «Укрдержліспроект» за 2022 рік :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 
ЗВІТ
про виконання заходів, щодо запобігання та протидії корупції у ВО «Укрдержліспроект» за 2022 рік

 

Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання (далі-ВО «Укрдержліспроект», об’єднання)  проводить роботу щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення та всебічно підтримує реалізацію державних заходів, спрямованих на запобігання корупції.

Протягом 2022 року забезпечувалося виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності ВО «Укрдержліспроект» на 2022 рік, затвердженого Генеральним директором 07 грудня 2021 року. Проводилася робота щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів працівників об’єднання. Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало. Працівникам ВО «Укрдержліспроект» надавалася методична та практична допомога щодо вивчення законодавчих та нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, зокрема заповнення електронних декларацій.

Протягом 2022 року Уповноважена особа з запобігання корупції об’єднання приймала участь у навчанні за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації, яку проводить Національне агентство запобігання корупції.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті ВО «Укрдержліспроект» оприлюднюється інформація щодо її діяльності із запобігання корупції в об’єднанні, діє постійна рубрика «Запобігання корупції», де розміщена інформація з питань антикорупційного законодавства, публікуються звіти про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції в ВО «Укрдержліспроект». Зауважень щодо повноти, точності та об’єктивності публікацій і перепон щодо їх доступності для працівників об’єднання та широкої громадськості не було.

Здійснюється перевірка проєктів наказів з кадрових питань на наявність корупціогенних факторів, з метою попередження корупційних правопорушень та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів. В об’єднанні здійснені та проведені заходи щодо оцінки корупційних ризиків. За результатами проведеної оцінки підготовлено відповідний звіт.

Протягом року не встановлено фактів притягнення працівників ВО «Укрдержліспроект» до відповідальності за рішення суду або до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Працівники об’єднання дотримуються обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Протягом звітного періоду підстави для проведення службових розслідувань та притягнення осіб до відповідальності за скоєння правопорушень були відсутні.

Проведений моніторинг звернень громадян щодо наявності заяв, скарг чи побажань з приводу дії/бездіяльності посадових осіб об’єднання або порушення ними етичної поведінки. Подібні звернення відсутні.

Протягом 2022 року діяльність ВО «Укрдержліспроект» була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про запобігання корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.

Уповноважений з антикорупційної
діяльності
Наталія Бабейкіна