Звіт про виконання основних заходів, щодо запобігання та протидії корупції за 2021 рік :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Звіт про виконання основних заходів, щодо запобігання та протидії корупції за 2021 рік

Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання (далі-ВО «Укрдержліспроект», об’єднання)  проводить роботу щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення та всебічно підтримує реалізацію державних заходів, спрямованих на запобігання корупції.

Серед ключових завдань Уповноваженого з антикорупційної діяльності є:

— здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками ВО «Укрдержліспроект» антикорупційного законодавства;

— формування заходів із запобігання, виявлення і протидії корупції, забезпечення їх реалізації та контроль за їх виконанням.

Під час вступного інструктажу кандидати на посаду письмово попереджаються про вимоги антикорупційного законодавства.

Проводиться попередження осіб, що підлягають декларуванню під особистий підпис про необхідність вчасного подання інформації про майновий стан. Постійно проводиться роз’яснювальна робота про необхідність подання декларацій та надаються консультації щодо її заповнення.

Підсумовуючи, за результатами перевірки факту подання суб’єктами декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій за попередній  рік, про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, загалом було проведено перевірку подання 163 декларацій. Випадків встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування не виявлено, всі суб’єкти декларування дотримались вимог чинного законодавства та подали електронні декларації згідно встановлених строків.

Працівники об’єднання — суб’єкти декларування, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, подали декларації «перед звільненням» та «після звільнення» до Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

На постійній основі вживаються заходи щодо дотримання вимог законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів, розроблене та затверджене наказом по об’єднанню від 16.11.2021 р. № 108 Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ВО «Укрдержліспроект». Також, в об’єднанні наказом від 27.09.2021 р. № 85 затверджений Порядок перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Уповноваженого з антикорупційної діяльності, визначено відповідальною особою за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», та Наказу ВО «Укрдержліспроект  від 29.11.2021 року № 120  «Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків» у визначений термін була проведена оцінка корупційних ризиків. У рамках проведення оцінки корупційних ризиків було розроблено та  затверджено «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у ВО «Укрдержліспроект».

Головою комісії визначено головного інженера об’єднання. До складу комісії включено представників структурних підрозділів та Уповноваженого з антикорупційної діяльності ВО «Укрдержліспроект». Комісією для ідентифікації корупційних ризиків складено робочий план комісії, який затверджено головою цієї комісії. У робочому плані визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації про корупційні ризики, методи та способи оцінки корупційних ризиків, осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, та строки проведення оцінки.

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах об’єднання та її апарату здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури, положень про структурні підрозділи ВО «Укрдержліспроект», управління персоналом, проведення процедур закупівель, тощо.

За результатами оцінки корупційних ризиків комісією підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ВО «Укрдержліспроект», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

У 2021 році було розроблено та затверджено нову редакцію Антикорупційної програми на 2022-2023 роки. На виконання вимог ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для всіх працівників, громадськості й ділових партнерів на офіційному веб-сайті об’єднання.

Відповідно до затвердженого порядку здійснювалась підготовка та подання до НАЗК інформації щодо діяльності Уповноваженого з антикорупційної діяльності, яка включала в себе кількісні дані та анкету діяльності, виконано у повному обсязі та вчасно.

Уповноважений з антикорупційної діяльності  відповідає за інформаційне супроводження розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту ВО «Укрдержліспроект», який постійно оновлюється та наповнюється актуальною інформацією. Так, у зазначеному розділі постійно розміщуються методичні рекомендації та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Проведений моніторинг звернень громадян щодо наявності заяв, скарг чи побажань з приводу дії/бездіяльності посадових осіб об’єднання або порушення ними етичної поведінки. Подібні звернення відсутні.

Всі працівники об’єднання дотримувались правил внутрішнього трудового розпорядку об’єднання. У звітний період звернень щодо можливих проявів корупції працівниками ВО «Укрдержліспроект» від правоохоронних органів та громадян не надходило.

Протягом 2021 року діяльність ВО «Укрдержліспроект» була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про запобігання корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.

У 2021  році посадові  особи та працівники ВО «Укрдержліспроект» до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не притягалися.

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності  

                            Н. Бабейкіна