Доступ до публічної інформації :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Про доступ до публічної інформації

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 року №574/2011, наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 23.05.2011 р. №177, наказу ВО «Укрдержліспроект» від 12.08.2011 р. №81, надання публічної інформації Українським державним лісовпорядним виробничим об’єднанням здійснюється у відповідь на інформаційні запити.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб‘єктами владних повноважень своїх обов‘язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб‘єктів владних повноважень.

Запит на отримання інформації складається та розглядається відповідно до затвердженого Порядку складення та подання запитів на інформацію.

Запит на інформацію може бути поданий:

письмово:

  • на поштову адресу: ВО ”Укрдержліспроект” вул. Троїцька, 22-24, м. Ірпінь, Київська область, 08200, (на конверті вказати «Запит на отримання публічної інформації»)
  • на електронну адресу: lisproekt@ukr.net, lisproekt@ukrpost.ua
  • факсом: (04597) 60-487

усно:

  • за телефоном (04597) 60-764

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому виді: