Доступ до публічної інформації :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Про доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,

 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»,

Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальні органи,

Наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 23.05.2011 р. № 177, Наказу ВО «Укрдержліспроект» від 12.08.2011 р. № 81 надання публічної інформації Українським державним лісовпорядним виробничим об’єднанням здійснюється за запитами на інформацію.

Запит на отримання інформації складається та розглядається відповідно до затвердженого Порядку складення та подання запитів на інформацію.

Запит на інформацію може бути поданий в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або по телефону (на вибір запитувача).

Поштова адреса: ВО «Укрдержліспроект» вул. Троїцька, 22-24, м. Ірпінь, Київська область, 08205

Електронна пошта: lisproekt@ukr.net

Телефакс: (04597) 60-487

Зразок форми для подання запиту на інформацію у письмовому виді