Законодавство :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання

Перелік

законодавчих нормативно-правових документів лісового господарства України

  Закони України  
  Лісовий кодекс № 3404-IV від 8 лютого 2006 року
  Земельний кодекс 2768-IІІ від 25 жовтня 2005 року
  Податковий кодекс. Розділ ХIII. Плата за землю
  Про природно-заповідний фонд № 12878-XIV від 14 грудня 1999 року.  

 

  Про бджільництво № 1492-ІІІ від 22 лютого 2000 р.
  Про екологічну мережу
  Постанови Кабінету Міністрів України
  Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджений № 733 від 16 травня 2007 року.  

 

 

  Порядок спеціального використання лісових ресурсів,  № 761 від 23 травня 2007 року.  

 

  ПОРЯДОК видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів  

 

  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов N 175 від 24 лютого 2010 р.  

 

  Правила рубок головного користування в лісах України (рівнинних лісів), затверджені наказом Держкомлісгоспу України  № 364 від 23.12.2009 р.  

 

 

  Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат № 929 від 29 жовтня 2008 року.
  Правила поліпшення якісного складу лісів, № 724 від 12 травня 2007 року.  

 

  Санітарні правила в лісах України, № 555 від 27 липня 1995 року.  

 

  Про затвердження правил відтворення лісів  № 303 від 13 березня 2007 року.  

 

  Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель № 982 від 18.12.2013 року  

 

 

  Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу  .N 665   від 23 липня 2008 року  

 

  Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд № 541 від 24 липня 2013 року  

 

 

ЗМІСТ

  Указ Президента України
  Положення про Державне агентство лісових ресурсів України  

 

  Постанови Кабінету Міністрів України
  Положення про державну лісову охорону, № 976

від 16 вересня 2009 року

 

 

  Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загально державного значення, № 459

від 10 серпня 1996 року

 

 

 

 

  Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів № 2024 від 18 грудня 1998 року  

 

  Правила заготівлі живиці в лісах України, № 185

від 8 лютого 1996 року

 

 

  Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і

здійснення побічних лісових користувань в лісах України, №449 від 23 квітня 1996 року

 

 

 

  Накази Державного комітету лісового

господарства

  Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, № 260

від 19.08.2010 року.

 

 

 

  Система ведення лісового насінництва, затверджена наказом Міністерства лісового господарства України

№ 77 від 22.07.1996 р.

 

 

 

  Методичні вказівки  з відведення і таксації лісосік,

видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі

деревини, № 9 від 21.01.2013 року

 

 

 

  Методика визначення розрахункової лісосіки, № 105

від 14.09.2000 р.

 

 

  Накази Міністерства аграрної політики та

продовольства

  Санітарні правила в лісах України, наказ №136

від 21.03.2012 року

 

 

  Правила використання корисних властивостей лісів, №502 від 14.08.2012 року  

 

  Правила пожежної безпеки в лісах України, № 278 від 27.12.2004 року  

 

  Державний стандарт України
  Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські
  Міністерство охорони навколишнього

природного середовища

  Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, №30 від 29.03.1994 року  

 

 

  Накази Державного комітету лісового господарства
  Положення про лісові пожежні станції, №526 від 28.12.2005 року  

 

  Порядок проведення перевірок при здійсненні

державного контролю за додержанням лісового

законодавства, №263 від 31.08.2010 року

 

 

 

  Інструкція з оформлення органами Державного коміте-ту лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, №262 від 31.08.2010 року  

 

 

  Інструкція про проведення ревізій лісових обходів, №23 від 08.02. 2010 року