Законодавство :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання

 

 

Збірник

законодавчих нормативно-правових документів лісового господарства України

(чинних на 1.01.2014 року)


ЗМІСТ

(частина перша)

 

  Закони України  
  Лісовий кодекс № 3404-IV від 8 лютого 2006 року 1
  Земельний кодекс 2768-IІІ від 25 жовтня 2005 року 68
  Податковий кодекс. Розділ ХIII. Плата за землю 221
  Про природно-заповідний фонд № 12878-XIV від 14 грудня 1999 року.  

253

  Про бджільництво № 1492-ІІІ від 22 лютого 2000 р. 304
  Про екологічну мережу 320
  Постанови Кабінету Міністрів України
  Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджений № 733 від 16 травня 2007 року.  

 

334

  Порядок спеціального використання лісових ресурсів,  № 761 від 23 травня 2007 року.  

358

  ПОРЯДОК видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів  

373

  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов N 175 від 24 лютого 2010 р.  

381

  Правила рубок головного користування в лісах України (рівнинних лісів), затверджені наказом Держкомлісгоспу України  № 364 від 23.12.2009 р.  

 

382

  Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат № 929 від 29 жовтня 2008 року. 394
  Правила поліпшення якісного складу лісів, № 724 від 12 травня 2007 року.  

411

  Санітарні правила в лісах України, № 555 від 27 липня 1995 року.  

421

  Про затвердження правил відтворення лісів  № 303 від 13 березня 2007 року.  

444

  Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель № 982 від 18.12.2013 року  

 

452

  Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу  .N 665   від 23 липня 2008 року  

453

  Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд № 541 від 24 липня 2013 року  

 

465

 


ЗМІСТ

(частина друга)

  Указ Президента України
  Положення про Державне агентство лісових ресурсів України  

495

  Постанови Кабінету Міністрів України
  Положення про державну лісову охорону, № 976

від 16 вересня 2009 року

 

508

  Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загально державного значення, № 459

від 10 серпня 1996 року

 

 

 

516

  Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів № 2024 від 18 грудня 1998 року  

526

  Правила заготівлі живиці в лісах України, № 185

від 8 лютого 1996 року

 

533

  Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і

здійснення побічних лісових користувань в лісах України, №449 від 23 квітня 1996 року

 

 

550

  Накази Державного комітету лісового

господарства

  Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, № 260

від 19.08.2010 року.

 

 

560

  Система ведення лісового насінництва, затверджена наказом Міністерства лісового господарства України

№ 77 від 22.07.1996 р.

 

 

647

  Методичні вказівки  з відведення і таксації лісосік,

видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі

деревини, № 9 від 21.01.2013 року

 

 

661

  Методика визначення розрахункової лісосіки, № 105

від 14.09.2000 р.

 

696

  Накази Міністерства аграрної політики та

продовольства

  Санітарні правила в лісах України, наказ №136

від 21.03.2012 року

 

711

  Правила використання корисних властивостей лісів, №502 від 14.08.2012 року  

730

  Правила пожежної безпеки в лісах України, № 278 від 27.12.2004 року  

740

  Державний стандарт України
  Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські 782
  Міністерство охорони навколишнього

природного середовища

  Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, №30 від 29.03.1994 року  

 

824

  Накази Державного комітету лісового господарства
  Положення про лісові пожежні станції, №526 від 28.12.2005 року  

816

  Порядок проведення перевірок при здійсненні

державного контролю за додержанням лісового

законодавства, №263 від 31.08.2010 року

 

 

836

  Інструкція з оформлення органами Державного коміте-ту лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, №262 від 31.08.2010 року  

 

854

  Інструкція про проведення ревізій лісових обходів, №23 від 08.02. 2010 року  

883