Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

«Лідер природоохоронної діяльності — 2010»

27/04/2011
     За програмою форуму проведена низка різнопланових заходів, зокрема у рамках форуму відбулися: Міжнародна науково-практична конференція “Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України”, Міжнародний форум чистих технологій в Україні, ІІІ Український біопаливний форум UBF-2011, Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Екологічні, соціальні та медико-демографічні проблеми радіоактивно забруднених територій” та VII Міжнародний бізнес-форум “Перспективи впровадження моделі “зеленої економіки” в Україні”.

     Спеціально до форуму ВО ”Укрдержліспроект” презентувало свої
здобутки на сторінках ІІ-го видання збірника "Екологія, довкілля та природокористування в Україні". Це іміджеве видання має на меті широке розповсюдження інформації про екологічні проблеми, популяризацію екологічного світогляду, всебічного висвітлення реалізації державної екологічної політики, реабілітації та екологічного оздоровлення забруднених територій, поводження з відходами, запобігання техногенної небезпеки, сприяє збалансованому (сталому) розвитку країни, раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу, досягненню гармонійного співіснування природного середовища і суспільства.