Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Виробнича нарада про стан та впровадження ГІС-технологій

19/04/2011
     В нараді взяли участь: головний інженер об‘єднання Левківський М.П., начальник виробничо-технологічного відділу Рековець М.М., головний економіст об‘єднання Васькевич М.С., начальник відділу АФЗ, спецробіт і ліцензіювання Говоруненко Л.І., начальник центру національної інвентаризації лісів Сторожук В.Ф., заступник начальника ВТВ Більчик В.А., провідний інженер ВТВ ЙосипенкоВ.В., начальники експедицій: Кравчук М.Ф., Желізняк П.В., Колб А.О.; головні інженери експедицій: Дудинець А.Я., Тимошенко А.Г., Войчик М.І.; начальник інформаційно-обчислювального центру Бесядовський М.Б., заступник начальника інформаційно-обчислювального центру Кривов‘яза Т.П., начальник відділу алгоритмізації і програмування Братусь О.Б., начальник відділу ГІС-технологій Громадський Є.С., провідний інженер відділу ГІС-технологій Малявко Н.В., інженер 1 кат. сектору новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Іваненко О.В.

     Перехід на використання сучасних ГІС-технологій розширює можливості оперативного аналізу інформації, моделювання та прогнозування розвитку лісової галузі.

     Українська експедиція на нараді з впровадження ГІС-технологій проінформувала про хід проведення лісовпорядкування з використанням польової ГІС на основі   фотограмметричної станції «Дельта», про проблемні питання, які виникають в процесі роботи та надала пропозиції для успішного їх розв‘язання. Про використання технології Field-Map на польових лісовпорядних роботах в 2010 р. доповів начальник експериментально-досвідної лісовпорядної партії Вишневський В.С. Мобільна географічна інформаційна система ГІС Field-Map при проведенні дослідно-виробничої перевірки в польових умовах працювала досить ефективно. Зібрані на території Береговського держлісгоспу Закарпатської області матеріали використовувалися при узгодженні з матеріалами органів землевпорядкування.

     Харківською державною лісовпорядною експедицією дані по Білокоровицькому і Овруцькому лісгоспах Житомирського ОУЛМГ та Сарненському і Дубровицькому лісгоспах  Рівненського ОУЛМГ передані ІОЦ в обмінному форматі. Окремі невідповідності до вимог Інструкції з виготовлення лісових карт (2010) мають бути усунені в процесі удосконалення обмінного формату.

     Відділом геоінформаційних технологій та фотограмметрії відпрацьовані варіанти конвертації інформації існуючими засобами з пакету АІКС-лісгосп в Arc Gis. Відділом алгоритмізації і програмування створено веб-сайт доступу до таксаційної бази.

     Розглянувши інформацію порядку денного, виробнича нарада вирішила:

     —          протягом квітня-травня поточного року по одному з об’єктів лісовпорядкування перевірити відповідність інформації, отриманої засобами Field Map, з даними, отриманими за існуючими способами обробки лісовпорядної інформації;

     —          на прикладі одного з лісництв до 01.06.2007р. визначитися з схемою створення бази даних ґрунтів (типів лісу) та первинною інформацією, яка буде покладена в основу бази; в травні поточного року провести на території Ірпінського лісництва семінар-тренування спеціалістів експедицій, об’єднання, ІОЦ з таксації лісонасаджень з використанням засобів ФГС «Дельта» («Digitals»);

     —          з метою скорочення часу обробки лісотаксаційної інформації, вчасного виготовлення і надання матеріалів замовнику, усім лісовпорядним експедиціям надати пропозиції з більш раціонального використання робочого часу ІТП експедицій, в зв’язку з запровадженням нових технологій збору польової інформації;

     —                відділу геоінформаційних технологій та фотогаметрії до 20 квітня поточного року надати пропозиції щодо оптимальних шляхів вирішення питання внесення поточних змін засобами, як Arc Gis, чи інших програмних продуктів, провівши попередні консультації з спеціалістами установ відповідного профілю, врахувавши при цьому зйомку лісових ділянок з використанням GPS.

     На основі Концепції розвитку лісовпорядкування до 2015 року, результатів тестування геобази даних, вирішено розробити перспективний план розвитку ГІС систем в лісовпорядному виробництві на 2011-2015 роки та стратегію використання різних типів ГІС в лісовпорядкуванні у відповідності з концепцією розвитку ГІС.