Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2011 РІК

04/03/2011

 

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

(для            бюд-

жетних

коштів)

Джерело

фінансування

Очікувана

вартість

предмету

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний

початок

проведення

процедури

закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)),
яких планується залучити

до підготовки документації конкурсних торгів

(запиту цінових

пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти нафтоперероблення рідкі

 

1131

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

 

Відкриті торги

березень

2011 р.

 

23.20.1

Матеріали будівельні з пластмас (віконні блоки)

1131

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

 

Відкриті торги

квітень

2011 р.

 

25.23.1

Продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування поверхні землі)

1131

Кошти Державного бюджету

 

Відкриті торги

травень

2011 р.

 

22.22.1

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.02.2011 р. № 6.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                             Краєвський М.Л.                                           ____________

(прізвище, ініціали)                                                                           (підпис)     М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                           Гульчак  С.В.                                                ____________

(прізвище, ініціали)                                                                                   (підпис)

ДОДАТОК

до річного плану закупівель ВО «Укрдержліспроект»

 

 

№  п/п

Найменування визначеного предмета закупівлі

Код згідно з КЕКВ І КПКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Окремі частини предмета закупівлі (у разі їх визначення ) (грн.)

Код згідно з ДКПП 016-97 (при закупівлі товарів, послуг)

Назва процедури закупівлі

Очікуваний строк початку процедури закупівлі

Відповідальний підрозділ (особа) та/або підрозділ(и) (особи), яких планується залучити до підготовки тендерної документації

Строк дії договору

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Продукти нафтоперероблення рідкі

 

1131

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

 

 

23.20.1

Відкриті торги

березень 2011 р.

 

 

 

2

Матеріали будівельні з пластмас (віконні блоки)

1131

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

 

 

25.23.1

Відкриті торги

квітень 2011 р.

 

 

 

3

Продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування поверхні землі)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

22.22.1

Відкриті торги

травень
2011 р.

 

 

 

4

Фотографічні матеріали у цифровому вигляді зі слоєвим поділом згідно основних складових елементів необхідних для створення планово-картографічних матеріалів лісових масивів

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

74.81.1

 

 

 

 

 

5

Устаткування для сушіння, зважува-ння та  розбризкування (вогнегасники 29.24.24.100)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

29.24.2

 

 

 

 

 

6

Папір та картон оброблені (перфорований-стрічка діаграмна)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

21.12.5

 

 

 

 

 

7

Вироби мінеральні неметалеві (26.82.11.500 картон палітурний)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

26.82.1

 

 

 

 

 

8

Папір для графічних робіт офсетний

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

21.12.1

 

 

 

 

 

9

Крохмаль та крохмалепродукти (декстрин кукурудзяний)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

15.62.2

 

 

 

 

 

10

Клеї та желатини (дисперсія ПВА)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.62.1

 

 

 

 

 

11

Носії даних (флешки)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.65.1

 

 

 

 

 

12

Препарати фармацевтичні різні ( 24.42.21 вакцина, 24.42.24.700 аптечки першої допомоги)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.42.2

 

 

 

 

 

13

Чорнило і туш для принтера та плотера

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.66.2

 

 

 

 

 

14

Витратні матеріали для палітурних робіт (обкладинка, пружини, лідерин, бум вініл, нітроіскожа, марля)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

17.54.3

 

 

 

 

 

15

Приладдя канцелярські

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

21.23.1

 

 

 

 

 

16

Шини нові

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

25.11.1

 

 

 

 

 

17

Акумулятори

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

31.40.2

 

 

 

 

 

18

Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згорання

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

34.30.1

 

 

 

 

 

19

Фарби та лаки

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.30.1

 

 

 

 

 

20

Книги у вигляді окремих листків (література охорони праці)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

22.11.1

 

 

 

 

 

21

Тканини із натурального волокна (бязь)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

17.20.1

 

 

 

 

 

22

Мило та чистильні препарати (засоби мийні)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.51.3

 

 

 

 

 

23

Папір спеціальний різний для ксероксів та принтерів А3 та А4, Бізнес, Colotech 80 – 160 грм.

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

21.12.3

 

 

 

 

 

24

Прилади та інструменти навігаційні метеорологічні, геофізичні (лісотаксаційні, геодезичні-рулетки, висотоміри)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

33.20.1

 

 

 

 

 

25

Вузли та приладдя  для устаткування автоматичного оброблення інформації (мишки, клавіатура, акумулятор)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

30.02.1

 

 

 

 

 

26

Витратні матеріали до комп‘ютерної та оргтехніки (тонери, картриджі)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

24.30.2

 

 

 

 

 

27

Інші пластини, листи, плівка, фольга  та стрічки з пластмас  (плівка для ламінації)

1131

Кошти Державного бюджету

 

 

25.21.4

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

1131

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки ( позавідомча охорона)

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

75.24.1

 

 

 

 

 

29

Адміністративні послуги в соціальній сфері (медичний огляд)

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

75.12.1

 

 

 

 

 

30

Послуги з перезарядки вогнегасників

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

30.02.9

 

 

 

 

 

31

Послуги з грошового посередництва інші

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

65.12.1

 

 

 

 

 

32

Послуги з вогнегасної обробки дерев‘яних конструкцій

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

45.32.1

 

 

 

 

 

33

Послуги з передавання даних і повідомлень (64.20.11 послуги місцевого телефонного зв‘язку)

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

64.20.1

 

 

 

 

 

34

Послуги по виготовленню планів топографічних

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

22.11.3

 

 

 

 

 

35

Послуги з придбання програмного забезпечення Digіtal

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

51.64.1

 

 

 

 

 

36

Послуги по встановленню програмного забезпечення

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

72.20.3

 

 

 

 

 

37

Послуги з технічного обслуговування та ремонту конторських, лічильних машин та комп‘ютерної техніки

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

72.50.1

 

 

 

 

 

38

Послуги з обов‘язкового соціального страхування

1134

Кошти Державного бюджету

 

 

75.30.1

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

1134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   17.02.2011 р. №  6.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                             Краєвський М.Л.                                           ____________

(прізвище, ініціали)                                                                           (підпис)   М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                       Гульчак  С.В.                                                ____________

(прізвище, ініціали)                                                                                   (підпис)