Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Підсумки роботи ВО ”Укрдержліспроект” за 2010 рік

23/02/2011

     В роботі нарад приймали участь: генеральний директор об‘єднання Гульчак В.П., головний інженер об‘єднання Левківський М.П., заступник генерального директора об‘єднання Краєвський М.Л., головний бухгалтер Кравченко О.І., головний економіст Васькевич М.С., керівники структурних підрозділів, начальники відділів та секторів, провідний інженер з охорони праці Тарангул В.О., юрисконсульт Никулаіца Т.І.


На фото: під час проведення балансових комісій

     Про виконання доведеного виробничого плану за 2010 рік доповідали керівники підрозділів. В ході проведення нарад проводилося детальне обговорення виробничих і економічних підсумків роботи кожного підрозділу, з‘ясовувались та аналізувалися недоліки та висловлювалися пропозиції з їх вирішення.

     Розглянувши звіт Центру національної інвентаризації лісів (ЦНІЛ) про виробничу діяльність за 2010 рік,

балансова комісія відзначає, що річний план робіт виконаний. Порівняно з минулим роком обсяг робіт в грошовому еквіваленті зріс на 1%, кількість закладених пробних площ – на 12%. Середні витрати на закладання однієї пробної площі збільшилися на 2%. Під час балансової комісії проаналізовані затрати робочого часу, зміни економічних показників в порівнянні з двома попередніми роками.     

     Балансова комісія вирішила: виробничу діяльність ЦНІЛ за 2010 рік визнати задовільною; начальнику ЦНІЛ в 2011 році до 20.02.2011 р. зробити презентацію отриманої інформації; звернутися у відповідні установи щодо можливого отримання міжнародних грантів на проведення НІЛ України; надати пропозиції щодо порядку подання інформації за результатами НІЛ, публікації в засобах масової інформації, розміщення на сайті об‘єднання, надання науковим і навчальним закладам.

     Розглянувши звіт Київської експедиції за 2010 рік, балансова комісія відзначає, що виробничий і фінансовий план бюджетного фінансування експедиція виконала. Крім того, експедиція виконувала госпрозрахункові роботи за договорами. При проведенні польових робіт у Чернівецькій області для дешифрування ортофотопланів використовувалась картографічна програма „Дельта”. Керівництво об‘єднання вказало на недостатній стан контролю якості польових лісовпорядних робіт в експедиції.

     Балансова комісія вирішила: виробничу і фінансову діяльність Київської експедиції за 2010 рік визнати задовільною. Керівництву експедиції спільно з ІОЦ провести на одному з об‘єктів базового лісовпорядкування поточного року дослідно-виробничу роботу з дешифрування внутрішньої ситуації з використанням фотограмметричної станції «Дельта»; підвищити контроль якості виконання польових лісовпорядних робіт.

      Щодо звіту Української експедиції балансова комісія ВО ”Укрдержліспроект” відзначає, що річний виробничо-фінансовий план за рахунок бюджетних асигнувань експедиція виконала у відповідності до чинних інструктивно-нормативних вимог. Крім того, виконані госпрозрахункові роботи за договорами. У 2010 році на базі ДП „Берегівський лісгосп” експериментально-досвідною партією продовжено апробацію польової ГІС Field-Map.

     Балансова комісія вирішила : виробничу, господарську і фінансову діяльність Української експедиції за 2010 рік визнати задовільною. Керівництву експедиції до 10 березня поточного року подати пропозиції щодо подальшої роботи експериментально-досвідної партії; проводити технічні та практичні навчання ІТП з вивчення інструктивно-нормативних документів та занять на навчальному полігоні; проводити систематичний контроль за якістю польових і камеральних робіт безперервного і базового лісовпорядкування (особливу увагу приділяти польовим перевіркам).

     Розглянувши річний звіт Комплексної експедиції, відмічено, що виробничий і фінансовий план за рахунок бюджетних асигнувань експедиція виконала на 11,3% більше минулого року. У звітному році обсяги госпрозрахункових робіт за окремими угодами зросли. Доведене річне завдання з виробничої програми колективом експедиції виконане на 114,7%. Крім лісотаксаційних робіт, експедиція виконувала роботи з ґрунтово-типологічного обстеження.
     Балансова комісія вирішила: виробничу, господарську і фінансову діяльність Комплексної експедиції за 2010 рік визнати задовільною; експедиції необхідно закінчити розроблення Інструкції з проведення ґрунтово-типологічного обстеження і до кінця року подати на розгляд науково-технічної ради об‘єднання; до 01.03.2011 р. надати пропозиції щодо створення геодезичної партії та основних видів робіт, які вона буде виконувати; прийняти заходи з ліквідації дебіторської заборгованості за виконані роботи.
      На балансовій комісії проаналізовано роботу автотранспортного цеху, розглянуто питання використання автотранспорту на польових роботах. Згідно рішення балансової комісії автотранспортному цеху необхідно до 15.04.2011р. надати пропозиції щодо більш раціонального і ефективного використання автомобільного транспорту; визначитися з оптимальною кількістю одиниць автотранспорту і кількістю водіїв та спеціалістів з обслуговування техніки; забезпечити ведення обліку матеріалів і грошових коштів окремо по кожному автомобілю об‘єднання; активізувати роботу з надання послуг населенню з перевезення; надати складські приміщення для послуг; до 01.06.2011р. надати пропозиції щодо організації пункту виготовлення металовиробів за замовленнями.

     Розглянувши звіт про діяльність групи господарського обслуговування (ГГО), балансова комісія відзначила, що в звітному 2010 році колектив ГГО загалом виконав всі покладені на нього обов‘язки, такі як: прибирання приміщень, охорона, поточні ремонтні роботи та благоустрій території. Згідно завчасно складеного і затвердженого графіка підготовки до опалювального періоду були виконані необхідні роботи, зокрема, проведена ревізія опалювальної системи та усунені недоліки в конструкції.
     Балансова комісія визнала господарську та фінансову роботу ГГО за 2010 рік задовільною. ГГО необхідно закінчити роботу з благоустрою території об‘єднання та провести її облаштування; вирішити проблему недостатнього надходження тепла в чотирьохповерховому крилі виробничої будівлі; до кінця поточного року здійснити заходи щодо передачі гуртожитку по вул. Щорса на баланс міськвиконкому.

      Щодо діяльності інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) балансова комісія відмічає: доведене на 2010 рік річне завдання виконане на 101% до плану; здійснювалися роботи з удосконалення технології використання програмного забезпечення ”DIGITALS” для цифрової картографії та програмного забезпечення ArcGIS для виготовлення планово-картографічних матеріалів. Відділом алгоритмізації та програмування розроблені прикладні програми з отримання проектних відомостей, реляційна база даних (РБД) створена для лісів Держкомлісгоспу України за станом на 01.01.2009 р., до етапу впровадження розроблена технологія доступу віддалених користувачів до сервера баз даних через мережу Інтернет. Завершене створення обмінного ХМL формату з шейп-файлів ArcGIS; виконаний широкий спектр дослідно-виробничих робіт, спрямованих на удосконалення технології використання матеріалів ДЗЗ, обмінного формату даних тощо .
     Виробничу діяльність ІОЦ за 2010 рік балансова комісія визнала задовільною.

     Цех камерального виробництва з 14 працівників в 2010 році виконав значний обсяг робіт. Цех виконує роботи для експедиції, починаючи з підготовчих робіт до лісовпорядкування (виготовлення схем, бланків), проводить: друкування планшетів, схем, планів в завершальній стадії виробництва; палітурні роботи проектної документації та планово-картографічної продукції. Необхідно відзначити зростання технічного рівня працівників. Роботу ЦКВ оцінено задовільно.

      Розглянувши річний звіт Харківської державної експедиції за 2010 рік, балансова комісія відмічає, що виробничий і фінансовий план за рахунок бюджетних асигнувань експедиція виконала на 17,0% більше минулого року. У звітному році обсяги госпрозрахункових робіт за окремими угодами збільшилися на 51,2% в порівнянні з 2009 роком. Доведене річне завдання з виробничої програми колективом експедиції виконане на 112,6%. Керівництво об‘єднання відзначило найнижчий порівняно з іншими експедиції відсоток виконання нормативу перевірок якості робіт по Харківській експедиції.
     Виробничу, господарську і фінансову діяльність Харківської експедиції за 2010 рік, враховуючи її фінансовий стан, визнано задовільною.

      Розглянувши звіт Львівської державної експедиції про виробничу, господарську та фінансову діяльність за 2010 рік, балансова комісія відзначає, що річний план лісовпорядних робіт з бюджетного фінансування виконаний. Питома вага госпрозрахункових робіт в загальній вартості складає 11% і порівняно з минулим роком не змінилася. Польові роботи з базового лісовпорядкування проведені на загальній площі 285,7 тис. га, з безперервного лісовпорядкування — на площі 158,4 тис. га, з безперервного лісовпорядкування за нової організації робіт – на площі 818,5 тис. га. Збільшилася кількість перевірок якості робіт, проведених експедицією.
     Виробничу, господарську і фінансову діяльність Львівської експедиції за 2011 рік балансова комісія визнала задовільною. Згідно рішення балансової комісії Львівській експедиції необхідно вивчити можливість залучення спеціалістів експедиції, наукових і навчальних закладів до виконання робіт з ґрунтово-лісотипологічного обстеження у Львівському ОУЛМГ і надати пропозиції до 01.04.2011р.

      Балансова комісія ВО ”Укрдержліспроект” розглянула роботу спеціалізованої партії з авторського нагляду та контролю за якістю лісовпорядних робіт за 2010 рік і відзначає, що виробничий і фінансовий план за рахунок бюджетних асигнувань виконано на 100%. Партією проведена перевірка камеральних робіт Комплексної експедиції. В польовий період перевірено 14 лісовпорядних партій. Вчасно складені і подані звіти підприємств Херсонської області. Розроблені і надіслані на затвердження основні нормативні документи, що регламентують підготовку звіту за результатами авторського нагляду.

     За результатами проведених виробничих нарад ВО «Укрдержліспроект» для кожного підрозділу намічені заходи щодо усунення виявлених недоліків.
     За підсумками виробничої, фінансово-господарської діяльності за 2010 рік найкращих показників досягли:
     – Комплексна лісовпорядна експедиція – І місце;
     – Українська лісовпорядна експедиція – ІІ місце;
     – Київська лісовпорядна експедиція – ІІІ місце.