Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Лісовпорядкування не є чимось сталим чи незмінним, воно постійно розвивається в унісон науково-технічним прогресом загалом і лісової галузі зокрема

16/03/2023

  Важливу роль лісовпорядкування відіграє в плануванні та проектуванні охорони та захисту лісів, передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження природних комплексів та об’єктів природно-заповідного фонду України.

  Охорона лісу загалом вбирає в себе великий комплекс заходів. Це охорона від пожеж, самовільних порубок, забруднень, захист від хвороб і шкідників, збереження природно-заповідного фонду і тваринного світу, організація відвідування тощо. Значна частина цих заходів проектується або розглядається при проведенні лісовпорядних робіт.

  Охорона лісу від пожеж для Поліського природного заповідника в теперішніх реаліях надзвичайно важлива і потребує прийняття негайних рішень для збереження його природних комплексів.

  Страшні лісові пожежі з року в рік під час найбільш засушливого періоду спалахують в лісах заповідника. В 2002 році в межах Поліського природного заповідника пожежі знищили близько 1000 га лісу.

  Для запобігання виникненню лісових пожеж Комплексною лісовпорядною експедицією ВО «Укрдержліспроект» спільно з фахівцями заповідника аналізувався теперішній стан справ, враховувався попередній досвід та розробились заходи з протипожежної профілактики лісів заповідника на 2023 та наступні роки.