Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Виробнича нарада з питань підготовки до проведення державного обліку лісів 2011

13/01/2011

     В нараді взяли участь: головний інженер об‘єднання Левківський М.П., начальник виробничо-технологічного відділу Рековець М.М., головний економіст об‘єднання Васькевич М.С., начальник відділу кадрів Романовська З.М., начальник відділу АФЗ, спец робіт і ліцензіювання Говоруненко Л.І., провідний інженер з охорони праці Тарангул В.О., начальник центру національної інвентаризації лісів Сторожук В.Ф., заступник начальника ВТВ Більчик В.А., провідний інженер ВТВ Йосипенко В.В., начальник Київської експедиції Кравчук М.Ф., начальник Комплексної експедиції Желізняк П.В., головний інженер Київської експедиції Дудинець А.Я., головний інженер Комплексної експедиції Тимошенко А.Г., головний інженер Української експедиції Войчик М.І., начальник інформаційно-обчислювального центру Бесядовський М.Б., начальник відділу алгоритмізації і програмування Братусь О.Б., начальник цеху камерального виробництва Ніцкевич М.М., начальник спеціалізованої лісовпорядної партії авторського нагляду Мент П.Є., інженер 1 кат. сектору наукових технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Іваненко О.В.

     Наказом Державного комітету лісового господарства України №298 від 01.10.2010 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16 грудня 2010 року за № 1267/18562, затверджено Інструкцію про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів. В ході наради були розглянуті шляхи виконання положень зазначеного наказу, та висловлені пропозиції щодо організації робіт при проведенні в 2011 році державного обліку лісів України усіх форм власності і полезахисних лісових смуг.

     У вступному слові генеральний директор Гульчак В.П. зазначив потребу нагального визначення основних проблемних питань, які можуть виникнути при проведенні чергового державного обліку лісового фонду України, та визначенні шляхів їх вирішення.

     Доповідачами на нараді були головний інженер об’єднання Левківський М.П., начальник Київської лісовпорядної експедиції Кравчук М.Ф., начальник Комплексної лісовпорядної експедиції Желізняк П.В., головний інженер Української експедиції Войчик М.І.

     В процесі обговорення були заслухані пропозиції всіх учасників наради щодо порядку і особливостей проведення обліку лісів.

     Розглянувши інформацію порядку денного, виробнича нарада ВИРІШИЛА:

     1. Звернутися в Державне агентство лісових ресурсів щодо сприяння у вирішенні наступних питань:

     — надання ВО «Укрдержліспроект» Державним агентством земельних ресурсів форми 6-зем станом на 01.01.2011р. по адміністративно-територіальних одиницях – областях, районах;

     — необхідності визначення зон діяльності державних лісогосподарських підприємств обласних управлінь лісового і мисливського господарства для забезпечення отримання первинної інформації державного обліку лісів;

     — надання Міністерством екології та природних ресурсів реєстру природно-заповідного фонду для врахування під час проведення державного обліку лісів;

     — доведення до відома місцевих органів влади інформації про проведення державного обліку лісів та залучення місцевих держадміністрацій до цього як координуючої сторони.

     2. В процесі проведення підготовчих робіт до державного обліку лісів :

     — до 01.02.2011р. систематизувати архівні матеріали державного обліку лісового фонду станом на 01.01.1996р.;

     — до 01.03.2011р. виконати тиражування нормативних-правових актів щодо проведення державного лісового кадастру (ДЛК) та його форм (відповідальні ЦКВ, ВТВ);

     — до 01.02.2011р. розмістити на веб-сайті об’єднання нормативно-правові акти щодо ведення державного лісового кадастру та відповідні форми;

     — 01.02.2011р. визначити для кожної лісовпорядної експедиції зони діяльності, відповідальних за проведення державного обліку лісів в областях начальників партій, в лісогосподарських підприємствах – інженерів таксаторів.;

     — скласти графіки виконання робіт, передбачити їх поетапність проведення.

     3. Підготувати в Державне агентство лісових ресурсів листа з основними проблемними питаннями, які потребують вирішення до проведення державного обліку лісів, з одночасними пропозиціями по їх вирішенню;

     4. Виробничо-технологічному відділу:

     — до 15.02.2011р. напрацювати методику збору інформації державного обліку лісів, в т. ч. по полезахисних лісових смугах і землях запасу;

     — до 01.02.2011р. підготувати технічні завдання ВАП щодо отримання відповідних форм ДЛК, а також форми 5 ДЛК за даними форми 2;

     — до 10.02.2011р. надати в Державне агентство лісових ресурсів інформацію про стан складання Клопотань щодо приведення лісів до нових категорій та про затвердження нових категорій в розрізі відомств.

     5. Керівникам експедицій, структурних підрозділів, відділів до 14 січня поточного року надати пропозиції щодо складу робочої групи ВО «Укрдержліспроект» з проведення державного обліку лісового фонду.

     6. Начальнику відділу ВАП Братусь О.Б. до 01.03.2010р. закінчити розробку програмного забезпечення з отримання форм ДЛК і до 17 січня поточного року надати пропозиції щодо проблемних питань і шляхів їх вирішення. Підготувати інструкцію по введенню таксаційних показників в реляційну базу даних.