Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Робоча нарада спеціалістів ВО „Укрдержліспроект

01/12/2010

     З чеської сторони в зустрічі прийняли участь представники філіалу Фрідек-Містек, Лісовпорядного підприємства Брандіс над Лабем – (UHUL, Чеська республіка): директор філіалу Фрідек-Містек UHUL Марек Млчоушек, заступник директора філіалу Фрідек-Містек UHUL Отакар Голуша, спеціаліст по роботі з даними ДЗЗ Філіп Гаєк, науковий керівник лісотипологічної філії Брандіс над Лабем – UHUL Мілан Жарнік. Від української сторони прийняли участь — координатор проекту, завідуючий лабораторією екології УкрНДІГІРЛІС к.с.н Шпарик Ю.С., від Національного університету біоресурсів та природокористування України старший викладач к.с.н., Миронюк В.В. та аспірант Гілітуха Д.В., від Національного центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України старший науковий співробітник, к.б.н. Жолобак Г.М., від ВО „Укрдержліспроект": генеральний директор Гульчак В.П., начальник сектору новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Сторожук В.Ф., начальник виробничо-технологічного відділу Рековець М.М., начальник інформаційно-обчислювального центру Бесядовський М.Б., начальник відділу геоінформаційних технологій та фотограмметрії інформаційно-обчислювального центру Громадський Є.С., інженер інформаційно-обчислювального центру Алексін О.В., інженер 1 категорії сектору новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Іваненко О.В.

     Міжнародний українсько-чеський проект ”Система диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах Українських Карпат” (№ 33/MZE/ B/08-10) виконується з 2008 року. Від Чеської Республіки учасниками проекту є лісовпорядне підприємство Брандіс над Лабем – UHUL, з української сторони: Державний комітет лісового господарства України, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва, Національний лісотехнічний університет України, Національний університет біоресурсів та природокористування України, ВО „Укрдержліспроект", Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника.

     Виконання робіт за проектом велося на пілотній території загальною площею близько 17 тис. га, що частково охоплювала насадження Бухтівецького, Максимецького, Бистрицького, Хрипілівського, та Гірського лісництв ДП ”Надвірнянське лісове господарство”. Розробка пропозицій з диференційованого ведення лісового господарства передбачала комплекс заходів, зокрема, щодо:

     Ø  виділення геобіценозів та господарських комплексів;

    Ø   використання методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у лісовому господарстві;

     Ø  виділення природних біотопів у лісових екосистемах;

     Ø  планування екологічної мережі в лісових екосистемах.

     За результатами виконання першого завдання проекту розроблена методика, основні положення якої та практичні результати роботи були представлені на семінарі в доповіді ”Система диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах Українських Карпат” координатора проекту Шпарика Ю.С. (співдоповідач Отакар Голуша). На основі аналізу типів лісів Українських Карпат, були виділені 64 господарські комплекси, що базуються на геобіоценотичній класифікації. Обґрунтування режимів ведення господарства в цих комплексах буде здійснено в подальшому в рамках виконання наукової теми лабораторією екології УкрНДІГірЛіс.

     Презентація Мілана Жарніка «Формування переліку природних біотопів пілотної території згідно міжнародної резолюції 92/43/ЕHS та підготовка методики з визначення природних біотопів в гірських лісах” викликала жваве обговорення. Під час виконання польових робіт головним завданням на пілотній території було проведено обстеження та виділення природних біотопів. Подібна робота здійснена з метою підготовки методики та її використання для робіт з виділення природних біотопів що відповідають програмі Natura -2000. Роботи з виділення природних біотопів за програмою Natura -2000 проводилися в Чеській Республіці протягом 4-х років.

     Філіп Гаєк представив загальну презентацію ”Розробка методики використання даних дистанційного зондування Землі для картографування лісів”. Детально про роботу групи з використання даних ДЗЗ розповів інженер ІОЦ ВО «Укрдержліспроект» Алексін О.В., який виступив з презентацією ”Застосування даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ) у дослідженні лісових екосистем Українських Карпат” (автори роботи Алексін О.В., Гілітуха Д.В., Миронюк В.В., Кохан С.С.). Практичне використання результатів досліджень даних ДЗЗ полягає в можливості вивченні просторової структури і складу, і стану насаджень на великих територіях. Результати дослідження дозволяють виявити певні закономірності в характері стану ялинових насаджень пілотної території.

     Старший науковий співробітник Національного центру аерокосмічних досліджень Землі НАН України, к.б.н. Жолобак Г.М. представила презентацію ”Вітчизняний досвід супутникового моніторингу лісових масивів України”.

     Короткий звіт про результати виконання четвертого завдання проекту – розробку екологічної мережі пілотної території та методики планування її елементів у горах, — надав Отакар Голуша.

     Учасники робочої зустрічі обговорили можливості широкого представлення результатів роботи за проектом. Всі результати і методики будуть відображені в кінцевому звіті та опубліковані на сайті лісовпорядного підприємства Брандіс над Лабем – UHUL (філіал Фрідек-Містек, Чеська республіка) за адресою http://www.uhul.cz/ukrajina2/index.php?l=ru (для довідки – результати першого етапу проекту можна знайти за адресою  http://www.uhul.cz/ukrajina/info_projekt_ru.php). В даний час, питання про можливості реалізації нового проекту розглядається Міністерством аграрної політики Чеської Республіки.

     Загалом можна констатувати, співпраця українських та чеських лісівників дозволила розглянути можливості удосконалення методів ведення лісового господарства, вивчити підходи до сучасних європейських методів до збереження біорізноманіття та охорони природи, підготувати практичні методики застосування даних дистанційного зондування землі для цілей лісового господарства. Висловлюємо щиру подяку чеським колегам за передані знання і практичний досвід, та сподіваємося на нові зустрічі.