Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПОВІДОМЛЕННЯ учасникам про результати процедури закупівлі від 20.09.2010 р.

22/09/2010
  1. Замовник:

      1.1. Найменування Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об‘єднання

      1.2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ  00968167

      1.3. Місцезнаходження: Київська обл, м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24 , 08200

 

       2. Предмет закупівлі:

      2.1. Найменування предмета закупівлі: продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування поверхні землі), код 22.22.1

        2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: Лот № 1-6570 кв.км;  Лот № 2-12209,00 кв.км; Лот № 3-9410,00 кв.км.

        2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Київська обл, м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24, 08200

         2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: серпень-грудень 2010 р.

 

          3. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

           4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 09.08.10 р., № оголошення 27962

         5. Результат проведення процедури закупівлі:

       5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

       Лот № 1,2,3: 

       — відстрочка платежу- 30;

       — строк поставки продукції-30;

       — якість та функціональні характеристики-90.

       5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

Лот № 1 – 394200,00 (триста дев‘яносто чотири тисячі двісті грн. 00 коп.);

 Лот № 2 – 402897,00 (чотириста дві тисячі вісімсот дев‘яносто сім грн. 00 коп.);

Лот № 3 – 451680,00 (чотириста п‘ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят грн. 00 коп.);

       5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів): Лот № 1 – 60,00 грн. за кв.км; Лот № 2 – 33,00 грн. за кв.км; Лот № 3 – 48,00 грн. за кв.км;

       5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 20.09.2010 р.

       5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

       5.5.1. Дата прийняття рішення:

       5.5.2. Причини:

 

 

       6. Інформація про переможця торгів:

       6.1. Найменування/прізвище, ім‘я, по батькові: Лот № 1,2,3 – ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр"

       6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: Код ЄДРПОУ  30678461

       6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): м.Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, 03066

       6.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 461-54-86, (044) 461-54-87

 

 

Голова комітету

конкурсних торгів         М.Л.Краєвський                                ________  _      

                                        (прізвище, ініціали)                                (підпис)

                                                                               М.П.

Секретар комітету

конкурсних торгів            С.В.Гульчак                                    _____ _____    

                                       (прізвище, ініціали)                                 (підпис)