Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Система лісовпорядкування – немає альтернативи

20/11/2018

В  засобах масової інформації та на окремих форумах з обговорення стану та перспектив розвитку лісового господарства поширюється бачення щодо передачі функцій з ведення лісовпорядкування до компетенції Міністерства екології та природних ресурсів, зокрема така думка викладена в статі аналітика міжнародної правозахисної організації «Екологія-Право-Людина» П. Тєстова, опублікованій на офіційному сайті даної організації з спробою певної аргументації такої позиції.

     По суті цієї публікації інформуємо про наступне:

     Статтею 47 «Ведення лісовпорядкування» Лісового кодексу України визначено, що «Лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства». Згідно чинного законодавства дану функцію виконує Міністерство аграрної політики та продовольства, а реалізацію цієї політики — Державне агентство лісових ресурсів.

        Фундаментальним в цьому питанні є існування та організаційно-методична підтримка єдиної системи здійснення лісовпорядкувальних робіт, яка починаючи з 1991 року  створювалася  та підтримується в актуальному стані  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (далі ВО «Укрдержліспроект»), що входить у сферу управління Держлісагентства.

       Побудова такої, єдиної і ефективно діючої на сьогоднішній день системи, під проводом Міністерства екології та природних ресурсів буде потребувати додаткових коштів і значного часу, а перепідпорядкування ВО «Укрдержліспроект» зазначеному Міністерству у відриві від  Держлісагентства призведе до втрати багаторічних методичних та нормативних напрацювань. Крім того, розробка лісовпорядних проектів далеко не обмежується екологічною складовою  і передбачає не тільки планування рубок, а й значний перелік інших лісогосподарських заходів на 10-ти річний цикл.

      При класичному лісовпорядкуванні проектуються не тільки природоохоронні заходи, а і розвиток лісового насінництва та лісовідновлення, побічного користування лісовими ресурсами, будівництва лісових доріг, протипожежні, рекреаційні, лісомеліоративні заходи, тощо.

       Тобто лісовпорядкування, орієнтоване на більш широкий, виробничий спектр  робіт, які стосуються професійної лісівничої діяльності і, безперечно, потребують коригуючого і організаційного впливу Держлісагентства.

        На основі даних лісовпорядних проектів приймаються відповідні управлінські рішення. В ВО «Укрдержліспроект» створена багатьма поколіннями таксаторів унікальна реляційна та картографічна база даних, яка за рахунок безперервного лісовпорядкування постійно оновлюється та актуалізується в повидільному форматі  на рівні лісництв та усіх інших управлінських ланок. Моніторинг та інформаційна обробка цих даних здійснюється фахівцями  таксаторами об’єднання в рамках авторського нагляду.

       Порушення цього, роками опрацьованого, порядку може призвести до непередбачених наслідків.

        Слід зауважити, що замовниками лісовпорядних робіт є лісокористувачі,  підпорядковані, як Держлісагентству, так і Міністерству екології та природних ресурсів, а також Укрзалізниці,  Міноборони  та іншим відомствам.

       Держлісагентство, як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства і повинно координувати діяльність таких структур як ВО «Укрдержліспроект» та лісозахисні підприємства.

       В публікації на сайті міжнародної правозахисної організації «Екологія-Право-Людина» наведені дещо надумані закиди  на адресу існуючої системи лісовпорядкування та лісозахисної діяльності. Так, на ствердження щодо не впорядкування контрольних функцій, звертаємо увагу на те, що  ВО «Укрдержліспроект» згідно своїх статутних завдань нікого не перевіряє і не контролює, а здійснює виключно авторський нагляд за впровадженням проектів організації та розвитку лісового господарства в лісогосподарських підприємствах та установах  незалежно від їх відомчого підпорядкування.

         Контрольні ж функції виконує Міністерство екології та природних ресурсів шляхом погодження матеріалів лісовпорядкування, затвердження розрахункової лісосіки, тощо.

         Щодо забезпечення незалежності таксаторів від господарської діяльності лісгоспів, то проблема з цього приводу (наведена в публікації на сайті «Екологія-Право-Людина»), на нашу думку, не має певного підґрунтя.

         При перепідпорядкуванні лісовпорядної діяльності Міністерству екології та природних ресурсів виникають аналогічні питання з причин управління цим відомством лісів природно-заповідного фонду і можливої залежності дій таксаторів тепер вже від іншого відомства, в тому числі і неминучих перекосів від господарської лісівничої діяльності в бік екологічних питань.

          Слід особливо підкреслити, що стратегія реформування лісового господарства передбачає розподіл господарчих та контролюючих функцій і за таких умов існуюче підпорядкування ВО «Укрдержліспроект» Держлісагентству з урахуванням усіх наведених вище аргументів не викликає сумнівів.