Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від

22/09/2010

      2.  Предмет закупівлі:

     2.1.Найменування предмета закупівлі: продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування поверхні землі), код 22.22.1

     2.2.Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг: Лот № 1-6570 кв.км;

Лот № 2-12209,00 кв.км; Лот № 3-9410,00 кв.км.

     2.3.Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24, 08200, серпень-грудень 2010 р.

 

      3.  Процедура закупівлі: відкриті торги

 

      4.  Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 09.08.10 р., № оголошення 27962

 

     5.  Учасник-переможець:

      5.1. Найменування/ прізвище, ім‘я, по батькові: Лот № 1,2,3 – ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр"

      5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: Код ЄДРПОУ  30678461
      5
.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Київ, пр. Повітрофлотський, 90-А, 03066, (044) 461-54-86, (044) 461-54-87.

 

       6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

      Лот № 1 – 394200,00 (триста дев‘яносто чотири тисячі двісті грн. 00 коп.);

      Лот № 2 – 402897,00 (чотириста дві тисячі вісімсот дев‘яносто сім грн. 00 коп.);

      Лот № 3 – 451680,00 (чотириста п‘ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят грн. 00    коп.).

       7.  Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 20.09.2010 р.

       8.  Кінцевий строк укладення договору про закупівлю:  11.10.2010 р.    


Голова комітету

конкурсних торгів         М.Л.Краєвський

                                       (прізвище, ініціали)                                (підпис)

              М.П.

Секретар комітету

конкурсних торгів            С.В.Гульчак           

                                                   (прізвище, ініціали)                         (підпис)