Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Робоча зустріч спеціалістів ВО „Укрдержліспроект

20/09/2010

     В робочій зустрічі прийняли участь: від Чеської Республіки — координатор проекту ”ТехІнЛіс-2”, виконавчий директор Інституту дослідження лісових екосистем (IFER — Чехія) Мартін Черни, від Державного комітету лісового господарства Україниначальник Управління лісового господарства Романовський В.Ф., від Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації — координатор проекту від України Букша І.Ф., аспірант УкрНДІЛГА Букша М.І. Від ВО ”Укрдержліспроект” в робочій зустрічі взяли участь: Генеральний директор Гульчак В.П., начальник сектору новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Сторожук В.Ф., провідний інженер-технолог виробничо-технологічного відділу Йосипенко В.В., начальник інформаційно-обчислювального центру Бесядовський М.Б., начальник відділу програмування та алгоритмізації ІОЦ Братусь О.Б., начальник експериментально-досвідної лісовпорядної партії Вишневський В.С., провідний інженер-таксатор експериментально-досвідної лісовпорядної партії Кошовець М.В., інженер 1 категорії сектору новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Іваненко О.В.

     Проект ”ТехІнЛіс-2” здійснюється з 2008 року та орієнтується на розвиток та впровадження сучасних методів моніторингу і вибірково-статистичної інвентаризації лісових екосистем, вдосконалення технологій лісовпорядкування, розвиток нормативно-методичної бази і загальної інформаційної системи лісового господарства України. В ході реалізації проекту використовується передова технологія для комп‘ютерного збору польових даних ГІС Field-Map.

     На виконання завдань проекту із застосуванням технології Field-Map при таксації лісів, у ВО ”Укрдержліспроект” створена експериментально-досвідна лісовпорядна партія. В 2009 році, з використанням польової ГІС Field-Map, експериментально-досвідною партією були проведені лісовпорядні роботи на території Ревуцького лісництва ДП ”Клеванське лісове господарство” Рівненського ОУЛМГ, а в поточному році технологія використана при лісовпорядкуванні ДП ”Брегівське лісове господарство” Закарпатського ОУЛМГ. При проведенні дослідно-виробничої перевірки технології Field-Map в польових умовах було встановлено, що в цілому ГІС Field-Map працю ефективно, дозволяє підвищити якість польових таксаційних робіт, скоротити загальний цикл лісовпорядних робіт.

     В ході робочої зустрічі, начальник експериментально-досвідної партії Вишневський В.С. та провідний інженер-таксатор Кошовець М.В. зробили презентацію отриманих за допомогою системи Field-Map даних.

 

     Загалом, проведення пілотних експериментів в 2009-2010 роках з використання ГІС Field-Map для цілей таксації показало:

     1)     на даний час українські спеціалісти в змозі самостійно підготувати проект ГІС Field-Map для проведення таксаційних робіт;

     2)     технологічний процес використання ГІС Field-Map показав ефективність для проведення одночасного картографування та таксаційного опису виділів;

     3)  цілісний гео-інформаційний підхід до проведення таксаційних робіт дозволяє отримувати картографічні матеріали лісовпорядкування в короткі терміни після закінчення таксаційних робіт.

     Спеціалісти експериментально-досвідної партії внесли пропозицію щодо розширення обсягу робіт з використання системи Field-Map та повного забезпечення однієї таксаційної партії приладами та програмним забезпеченням ГІС Field-Map.

     Під час зустрічі окрема увага була приділена питанням розробки інформаційного стандарту та обмінного формату даних лісового господарства України. За оцінками спеціалістів відділу програмування та алгоритмізації інформаційно-обчислювального центру ВО ”Укрдержліспроект”, підготовлений в рамках ”ТехІнЛіс-2” проект інформаційного стандарту та обмінного формату даних може бути прийнятий в якості версії 1.0. В процесі обговорення була висловлена пропозиція подати на затвердження Державному комітету лісового господарства доопрацьовану версію інформаційного стандарту та обмінного формату до закінчення проекту ”ТехІнЛіс-2”.

     В ході зустрічі були обговорені також інші питання та результати реалізації проекту ”ТехІнЛіс-2” в Україні, а також перспективи подальшого співробітництва.