Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПРОТОКОЛ засідання комітету з конкурсних торгів ВО ”Укрдержліспроект” від 01.09.

02/09/2010
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

     1.Розгляд запиту ЗАТ „Інститут передових технологій” щодо пункту 5.4 Технічного завдання.

     Слухали:

     1.Виступ голови комітету з конкурсних торгів і головного інженера об‘єднання, які проінформували присутніх із запитом ЗАТ „Інститут передових технологій” щодо пункту 5.4 Технічного завдання і повідомити Інститут про наступне.

     Основною ланкою технологічного ланцюга з виготовлення лісових карт є розподіл лісових насаджень на таксаційні виділи (дешифрування) у відповідності до вимог Інструкції з впорядкування лісового фонду України.

     Дешифрування матеріалів ДДЗ ВО „Укрдержліспроект” виконує на фотограмметричних станціях „Дельта”.

     У випадках, коли при виготовленні ортофотопланів використовуються інші сучасні програмні пакети, які засновані на спільних загальноприйнятих математичних алгоритмах в об‘єднання завжди виникали проблеми, на усунення яких ВО „Укрдержліспроект” витрачало і витрачає багато часу.

     Так, наприклад, в 2009 році у нас виникли труднощі, коли при виготовленні ортофотопланів по Рівненській області Інститутом передових технологій були застосовані інші сучасні програмні пакети, засновані на спільних загальноприйнятих математичних алгоритмах обробки зображень, про що засвідчують листи об‘єднання до інституту від 09.09.09 № 631 та від 05.10.09 № 672. 

     Тому, як показує наш досвід роботи з матеріалами ДДЗ, для ВО „Укрдержліспроект” є дуже важливим, щоб виготовлення ортофотопланів виконувалось з використанням фотограмметричної станції „Дельта”.

     Голосували: За – одноголосно.

     Постановили:                                                                         

     Надати Інституту передових технологій наведену вище інформацію.

Голова комітету з конкурсних торгів:

Краєвський М.Л.

Секретар комітету з конкурсних торгів:

Гульчак С.В.

Члени комітету з конкурсних торгів:

Герасимчук В.П.

 

Никулаіца Т.І.

Головний інженер об‘єднання

Левківський М.П.