Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПРОТОКОЛ щодо організації та проведення конкурсних торгів

27/08/2010

     Порядок денний:

 

     1.  Розгляд запиту ЗАТ «Інститут передових технологій» щодо перенесення кінцевого терміну розкриття конкурсних пропозицій по закупівлі продукції друкованої іншої (матеріалів дистанційного зондування поверхні землі) на 16 вересня 2010 року.

 

     Слухали:

 

     1.   Виступ голови комітету з конкурсних торгів, який  ознайомив присутніх із запитом ЗАТ «Інститут передових технологій» щодо перенесення кінцевого терміну розкриття конкурсних пропозицій по закупівлі продукції друкованої іншої (матеріалів дистанційного зондування поверхні землі) на 16 вересня 2010 року та надав пропозицію відмовити у проханні, у зв’язку з наступним.

     Запит базується на питанні розрахунків собівартості матеріалів дистанційного зондування землі в перерахунку на 1 кв. км., виготовлених на основі космічних знімків із розміром пікселя 0,5х0,5, які не відповідають вимогам предмету закупівлі, викладеним у Технічному завданні конкурсної документації на закупівлю продукції друкованої іншої (матеріалів дистанційного зондування поверхні землі), а отже не може стосуватися даних конкурсних торгів.

     Голосували одноголосно:

 

     Постановили:

 

     1. Відмовити у перенесенні кінцевого терміну розкриття конкурсних пропозицій на закупівлю продукції друкованої іншої (матеріалів дистанційного зондування поверхні землі) на 16 вересня 2010 року та залишити його таким, як визначено у документації конкурсних – 08 вересня 2010 року.

 

     Голова комітету з конкурсних торгів:                         Краєвський М.Л.

     Секретар комітету з конкурсних торгів:                     Герасимчук В.П.

     Члени комітету з конкурсних торгів:                          Костюк Н.П.

                                                                                           Никулаіца Т.І.