Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій

10/09/2010

1. Замовник:

1.1. Найменування: Українське державне проектне лісовпорядне виробниче  об‘єднання

1.2. Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Пролетарська 22-24

1.3. Відповідальний за проведення торгів:

Заступник генерального директора Краєвський  Микола Леонідович

                                                          (прізвище, ім‘я, по батькові)

телефон (04597) 55-157; телефакс (04597) 55-487

 

 

2. Інформація про предмет закупівлі Продукція друкована інша (матеріали дистанційного

                                                                    зондування  поверхні  землі)3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 09.08.10 р. № 32 (420), № оголошення 279624. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 08.09.2010 р. (дата) 13-30 (час)5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

                                                                                                                                       

 Додаток 1

Номер і дата реєстрації замовником  пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код, місцезнаходження/ місце проживання/ реєстрації,  телефон/ телефакс

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених  документацією конкурсних торгів (запитом щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції  або ціни  окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітки

Лот № 1

№  470   від 08.09.2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр"

Код ЄДРПОУ 30678461

03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський, 90-А,                    тел.: (044) 461-54-86,                                          факс: (044) 461-54-87

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

394200,00 (триста дев‘яносто чотири тисячі двісті грн. 00 коп.)

 

№   465    від 07.09.2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пангео"

Код ЄДРПОУ 36071191

95034, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, б. 40, кв. 28 тел./факс: (0652) 54-24-77

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

 1051200,00 (один  мільйон п‘ятдесят  одна тисяча двісті   грн. 00 коп.)

 

Лот № 2

№  470   від 08.09.2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр"

Код ЄДРПОУ 30678461

03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський, 90-А,                    тел.: (044) 461-54-86,                                          факс: (044) 461-54-87

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

402897,00 (чотириста дві тисячі вісімсот дев‘яносто сім грн. 00 коп.)

 

№   465    від 07.09.2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пангео"

Код ЄДРПОУ 36071191

95034, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, б. 40, кв. 28 тел./факс: (0652) 54-24-77

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

 1953440,00 (один мільйон дев‘ятсот п‘ятдесят три тисячі чотириста сорок грн. 00 коп.)

 

Лот № 3

№  470   від 08.09.2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр"

Код ЄДРПОУ 30678461

03066, м. Київ, пр. Повітро-флотський, 90-А,                    тел.: (044) 461-54-86,                                          факс: (044) 461-54-87

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

451680,00 (чотириста п‘ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят грн. 00 коп.)

 

№   465    від 07.09.2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пангео"

Код ЄДРПОУ 36071191

95034, Україна, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, б. 40, кв. 28 тел./факс: (0652) 54-24-77

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

 1505600,00 (один мільйон п‘ятсот п‘ять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

 

6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

_____________________________________________________________________________


Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

_______________________________________________________________________________


2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):


Начальник відділу  Говоруненко Л. І.                                                                  ___________

            (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                                                                (підпис)

 

Юрисконсульт  Никулаіца Т.І.                                                                              ___________

            (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                                                                      (підпис)

Інженер з організації і нормування праці 1 кат. Герасимчук В.П.                              ___________

             (посада, прізвище, ініціали)                                                                                                                                                                                                                                               (підпис)

 


Голова комітету

конкурсних торгів                  М.Л. Краєвський____      ____________

                                                     (прізвище, ініціали)                                      (підпис)

                                                                                                      М.П.

Секретар комітету

конкурсних торгів                  С.В.Гульчак________        ____________