Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2010 РІК

23/07/2010

 

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

(для  бюд-

жетних

коштів)

Джерело

фінансування

Очікувана

вартість

предмету

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний

початок

проведення

процедури

закупівлі

Підрозділ(и)

(особа(и)), яких

планується залучити

до підготовки тен-

дерної документації

(запиту цінових

котирувань)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукція друкована інша (матеріали дистанційного зондування  поверхні  землі)

1131

Кошти Державного бюджету

2182350,00

Відкриті торги

липень                   2010 р.

Начальник відділу аерофотозйомки Говоруненко Л.І.

22.22.1

Продукти нафтоперероблення рідкі

 

 

 

 

 

 

15 відсотків вартості, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році

1131

 

 

 

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

 

 

Кошти Державного бюджету

Власні кошти

365111,00

в т.ч.:

 

244851,00

120260,00

 

54889,00

в т.ч.

43149,00

11740,00

Відкриті торги

червень                      2010 р.

Начальник автотранспортного цеху Ткачик В.В.

23.20.1

Вироби  металеві різні (металочерепиця)

1131

Кошти Державного бюджету

800000,00

Відкриті торги

жовтень

2010 р.

 

28.75.2

Скловолокно (мінвата)

1131

Кошти Державного бюджету

315670,00

Відкриті торги

жовтень

2010 р.

 

26.14.1

          

              

                Голова тендерного комітету              Заступник генерального директора  Краєвський М.Л.                                           _______

                                                                                                     (посада , прізвище, ініціали)                                                                                                                         (підпис)

 

                (за рішенням тендерного комітету від  11.05.2010 р. № 2)