Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Звіт про виконання основних заходів, щодо запобігання та протидії корупції

10/01/2018

На     виконання       Закону     України     „Прозапобігання корупції” від 14.10.2014 року №1700-VII з метою запобігання, протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, в об’єднанні систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних законів :

  • в   об’єднанні   на  постійному  контролі  тримаються  питання  по дотриманню законодавства щодо запобігання і протидії корупції;
  • систематично  проводиться  роз’яснення  основних  положень  антикорупційних заходів, способів запобігання та шляхів врегулювання    конфлікту інтересів;
  • забезпечується    прозорість      інформації      в      підрозділах    об’єднання відповідно  до  вимог,  встановлених  ст. 60  Закону України   „Про запобігання  корупції”.    З    метою     посилення  відомчого   контролю   за     додержанням принципів    прозорості  та відкритості  діяльності об’єднання    на     веб-сайті об’єднання функціонує рубрика „Запобігання проявам корупції”;
  •  всі   працівники   об’єднання,   які   згідно   посадових   обов’язків    являються посадовими    особами    юридичних   осіб  публічного  права    і    виконують  організаційно — розпорядчі    або  адміністративно — господарські   функції    на  постійній основі  подали електронні  декларації в Національне агентство України  з питань запобігання  корупції;
  • проведені заходи по підготовці суб’єктів декларування до подання електронних  декларацій за 2017 рік.