Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Розгляд виробничої, господарської і фінансової діяльності експедицій та структурних підрозділів ВО «Укрдержліспроект» за 2013 рік

07/02/2014

З метою розгляду виробничої, господарської і фінансової діяльності лісовпорядних експедицій та інших структурних підрозділів ВО «Укрдержліспроект» за 2013 рік в період з 22 по 31 січня 2014 року відбулися балансові комісії:

  • Інформаційно-обчислювальний центр — 22.01.2014;
  • Київська лісовпорядна експедиція — 23.01.2014;
  • Українська лісовпорядна експедиція — 24.01.2014;
  • Комплексна лісовпорядна експедиція — 27.01.2014;
  • Спеціалізована лісовпорядна партія авторського нагляду і контролю — 27.01.2014;
  • Харківська державна лісовпорядна експедиція — 28.01.2014;
  • Центр національної інвентаризації лісів України — 28.01.2014;
  • Львівська державна лісовпорядна експедиція — 29.01.2014;
  • Автотранспортний цех — 31.01.2014;
  • Група господарського обслуговування — 31.01.2014.

Під час балансових комісій розглянуті питання регулювання лісовпорядного виробництва, покращення якості таксаційних робіт, господарського і фінансового забезпечення діяльності об’єднання. В річних звітах приведено детальний економічний аналіз діяльності підрозділів в порівнянні з 2012 роком.

За результатами розгляду діяльності структурних підрозділів прийняті наступні рішення:

Загальні питання, які стосуються всіх структурних підрозділів: відпустки інженерно-технічним працівникам надавати рівномірно протягом року, з врахуванням їх завантаженості та забезпечення ритмічності виконання робіт.

Службам головного інженера об’єднання: проаналізувати склад робіт, які виконує ІОЦ та здійснити їх розподіл між експедиціями та ІОЦ; для забезпечення надійного зв’язку з користувачами підключити ІОЦ до окремої лінії Інтернету.

Всім лісовпорядним експедиціям: в 2014 році впровадити у виробництво польову ГІС-таксатора на базі програмного продукту Digitals; повністю задіяти програмне забезпечення Digitals для оцифровки картографічної інформації та інших цілей. Активно вести пошук нових госпрозрахункових робіт. Використати досвід Харківської експедиції з виконання госпрозрахункових робіт з обстеження і використання лісових ділянок в рекреаційних цілях, зйомку і відведення лісосік сучасними приладами, корегування матеріалів мисливського впорядкування, інвентаризації лісових смуг. До початку польових робіт з базового лісовпорядкування в Київському та Донецькому ОУЛМГ провести дешифрування ортофотопланів, космічної зйомки та підготовку абрисів таксації. Під час проведення таксації лісу не допускати відставання з виконанням обстежувальних робіт. При контролі робіт перевіряти відповідність їх виконання та місць проведення встановленим нормативам. Перед початком польових робіт з моніторингу лісів звернутися в обласні управління лісового і мисливського господарства щодо своєчасного виконання цих робіт. Забезпечити контроль за якістю виконання польових і камеральних робіт, нормативами його здійснення та належне оформлення результатів перевірки, виконання нормативів перевірки польових і камеральних робіт. Забезпечити вчасне закінчення камеральних робіт, виїзд з 15 травня на польові роботи, вчасну відправку матеріалів замовнику.

Виробничо-технологічному відділу: допрацювати Методику (інструкцію) з використання програмного продукту Digitals для введення інформації в картографічну базу даних та польової ГІС-таксатора. Розглянути питання зміни термінів здачі таксаційних і картографічних баз даних на ІОЦ.

Планово-економічному відділу: довести до експедицій типовий кошторис на погодження будівництва, зйомку і занесення лісових доріг в картографічну базу даних. За участі ІОЦ визначитися з вартістю послуг за надання інформації віддаленим користувачам за запитами через мережу Інтернет.

Відділу кадрів: вести контроль надання працівникам відпусток у відповідності до графіка.

Харківській експедиції: вирішити питання використання вантажного автомобіля. Скласти поетапний план завершення будівництва виробничого приміщення та залучення коштів на виконання робіт.

Комплексній експедиції: вивчити питання і надати пропозиції щодо сертифікації грунтово-хімічної лабораторії.

Інформаційно-обчислювальному центру: продовжити практичне надання інформації віддаленим користувачам за запитом через мережу Інтернет.

Автотранспортному цеху: для підвищення ефективності використання автомобілів та контролю за їх переміщенням вивчити питання доцільності встановлення на них GPS–приймачів та надати пропозиції з цього приводу. Інтенсивніше рекламувати свої послуги та шукати шляхи для залучення додаткових коштів.

Відділу матеріально-технічного забезпечення: згідно заявок експедицій придбати спеціальні стелажі для зберігання планшетів.

Групі господарського обслуговування: в актах прийому-здачі виконаних робіт прописувати гарантійні зобов’язання виконавця робіт щодо часу надійної експлуатації; відновити роботу радіо в приміщеннях структурних підрозділів об’єднання.

 Львівська експедиція. Доповідає Піпа Р.С.

Львівська експедиція. Доповідає Піпа Р.С.

Київська експедиція. Доповідає Кравчук М.Ф.

Київська експедиція. Доповідає Кравчук М.Ф.

Українська експедиція. Доповідає Колб А.О.

Українська експедиція. Доповідає Колб А.О.

 Харківська експедиція. Доповідає Глушко Г.М.

Харківська експедиція. Доповідає Глушко Г.М.

 ЦНІЛ. Доповідає Сторожук В.Ф.

ЦНІЛ. Доповідає Сторожук В.Ф.

Автотранспортний цех. Доповідає Ткачик В.В.

Автотранспортний цех. Доповідає Ткачик В.В.

 ІОЦ . Доповідає Бесядовський М.Б.

ІОЦ . Доповідає Бесядовський М.Б.