Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Колективне тренування спеціалістів Української та Київської лісовпорядних експедиції при базовому лісовпорядкуванні 2013 року

26/06/2013

12 — 14 червня 2013 року на базі ДП ”Котовський лісгосп” Одеського ОУЛМГ в процесі проведення базового лісовпорядкування лісів відбулося спільне тренування спеціалістів Української та Київської лісовпорядних експедицій ВО ”Укрдержліспроект” і спеціалістів державних підприємств Одеського ОУЛМГ.

У колективному навчанні взяли участь перший заступник начальника Одеського ОУЛМГ Скрипник О.В., головний інженер Української лісовпорядної експедиції Войчик М.І., головний інженер Київської лісовпорядної експедиції Дудинець А.Я., головні спеціалісти управління, головні лісничі лісгоспів, інженери лісового господарства, начальники лісовпорядних партій, провідні інженери — таксатори та інженери — таксатори, які проводять роботи з базового лісовпорядкування.

20130621-07Метою проведення технічного тренування є вироблення правильного окоміру у визначенні таксаційних показників, розроблення єдиного підходу до лісовпорядного проектування, набуття практичних навиків і досвіду роботи в нових об‘єктах інженерами-таксаторами, спеціалістами лісогосподарських підприємств, відповідальними за проведення контролю та приймання лісовпорядних робіт.

Колективні тренування проводяться не менше ніж на 15 пробних площах і на тренувальному таксаційному ході, заздалегідь протаксованому вимірювально — переліковими методами.

Для проходження колективного тренування кожному учаснику потрібно мати відповідні бланки, довідники, таблиці з нормативно-довідковою інформацією, інструменти і АФЗ, які відповідають місцям закладання тренувальних пробних площ і таксаційного ходу.

На першій пробній площі керівник тренування головний інженер Української лісовпорядної експедиції знайомить присутніх з метою і порядком проведення колективного тренування, з технікою таксації і ведення записів в картках, способами визначення типів умов місцезростання і типів лісу, ознаками дешифрування основних таксаційних показників насаджень за їхнім зображенням на ортофотопланах з лісорослинними умовами об‘єкта, що впорядковується, формою насаджень та їхнім станом, іншими особливостями.

На перших п‘яти пробних площах учасники тренування визначають таксаційні показники, як окомірно, так і з використанням вимірювальних приладів. Дані тренування на перших п‘яти пробних площах в оцінку окоміру не включаються.

На наступних пробних площах (не менше 10) учасники тренувань здійснюють окомірну таксацію без використання вимірювальних приладів і здають заповнені картки таксації керівнику тренувань. Останній зачитує дані обробки пробної площі, аналізує помилки і недоліки, допущені при таксації і оформленні карток виконавцями. Особлива увага приділяється правильному призначенню лісогосподарських заходів.

Для тренування на таксаційному ході (підготовленому заздалегідь в обсязі не менше 15 виділів, протаксованих окомірно-вимірювальним методом), учасники тренувань до виходу в ліс самостійно дешифрують межі таксаційних виділів на ортофотоплані, визначають характеристику кожного таксаційного виділу. Після цього в натурі виконується окомірна таксація виділів, що виходять на таксаційний хід, а отримані результати звіряються з контрольними даними вибіркової вимірювально — перелікової таксації.

Керівник тренування при виконанні таксації на таксаційному ході знайомить учасників тренування з технікою розпізнавання на аерофотознімках квартальних просік, ходових ліній, опорних орієнтирів, меж виділів. Демонструє правильність оформлення абрисів, аналізує допущені помилки і недоліки.

В процесі тренування особлива увага звертається на раціональне прокладання таксаційних ходів через таксаційні виділи, правильний вибір пунктів таксації, на особливості таксації лісових культур, не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначення санітарного стану насаджень, причини всихання і ослаблення деревостанів тощо.

У об‘єктах з великим обсягом лісовідновних робіт в обов‘язковому порядку повинно бути проведене тренування з оцінки успішності природного поновлення, особливо на стадії переведення природно поновлених ділянок і ділянок із заходами сприяння природному поновленню у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. Аналогічним чином повинно бути проведене тренування з оцінки стану лісових культур, особливо на межі віднесення їх до незадовільних, загиблих, а також на етапі переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

За результатами колективного тренування на кожного виконавця складається порівнювальна відомість, до якої заносять дані перелікової і окомірної таксації та допущені відхилення.

Оцінка результатів технічного тренування проводиться за величинами відхилень даних окомірної таксації від відповідних даних пробних площ і виділів з вибірковою вимірювально — переліковою таксацією.

Загальна кількість протаксованих пробних площ і виділів, за якими проводиться остаточна оцінка точності окоміру виконавця, повинна бути не менше 20.

Тренувальна таксація вважається задовільною якщо:

— відхилення у визначенні кожного таксаційного показника знаходяться в допустимих межах не менш ніж у 68% випадків від загальної їх кількості;

— подвійне перевищення допустимого відхилення складає не більше 5% випадків від загальної кількості спостережень;

— систематичні помилки не перевищують +5%.

Таксатори, які показали незадовільні результати під час колективного тренування, проходять додаткове тренування на нових пробних площах і таксаційних ходах закладених іншими таксаторами, кількість яких визначається начальником партії. Після чого керівником приймається остаточне рішення про допуск таксатора до таксації лісу або переведення на інші види робіт.

Висновки про результати колективного тренування і рішення керівника про допущення до виробничої таксації вписуються в польові щоденники інженерно-технічних працівників.

Під час колективного тренування розглядаються також вимоги і показуються прийоми безпечного виконання робіт, проводиться додатковий інструктаж з питань охорони лісів від пожеж та інших питань.