Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Науково-технічна нарада

17/04/2013

26-27 березня 2013 року під керівництвом генерального директора Гульчака В.П. відбулося засідання науково – технічної ради ВО”Укрдержліспроект” з розгляду проектів організації та розвитку лісового господарства, інших матеріалів, складених за результатами базового лісовпорядкування, мисливського впорядкування, ґрунтово – лісотипологічного обстеження, авторського нагляду, на якому були присутні:

Левківський М.П., Рековець М.М., Сторожук В.Ф., Говоруненко Л.І., Кравчук М.Ф., Желізняк П.В., Колб А.О., Дудинець А.Я., Тимошенко А.Г., Войчик М.І., Гриневич В.І., Піпа Р.С., Копильців В.М., Бесядовський М.Б., Неретіна Т.І., Швець М.І., Йосипенко В.В., Коваленко Г.П., Козицький О.В., Мент П.Є., Юхимчук Ю.П., Братасюк С.М., Більчик В.А., начальники лісовпорядних партій та провідні інженери – технологи Київської, Комплексної, Української експедицій; в режимі відеоконференції через Інтернет – начальники лісовпорядних партій Львівської експедиції.

Науково – технічна рада встановила наступний порядок розгляду лісовпорядних документів: доповідь авторів проекту, виступ рецензента із зауваженнями і висновками, запитання і відповіді, коротке обговорення.

В ході засідання науково – технічної ради розглядали наступні проекти:

 • ДП «Ніжинський лісгосп» Чернігівського ОУЛМГ (автор Чайка Г.Г.);
 • Бахчисарайська РОКТТМР АР Крим (автор Маціборук В.В.);
 • ДП «Шепетівський лісгосп» Хмельницького ОУЛМГ (автор Мельник В.О.);
 • ДП «Городянський лісгосп» Чернігівського ОУЛМГ (нарис з ґрунтово – лісотипологічного обстеження — автор Завалко В.І.);
 • ДП «Борзнянський лісгосп» Чернігівського ОУЛМГ (автор Особа Р.С.);
 • ДП «Севастопольське ДЛМГ» АР Крим (автор Радчук Т.В.);
 • ДП «СЛАП «Костопільський держспецлісгосп» Рівненська обл. (автор Вишневський В.С.);
 • ДП «Тульчинське ЛМГ» Вінницького ОУЛМГ (автор Червона Л.М.);
 • ДП «Кремінське ЛМГ» Луганського ОУЛМГ (автор Малтапар Л.В.);
 • ДП «Холминський лісгосп» Чернігівського ОУЛМГ (автор Павлюк Л.В.);
 • ДП «Куп’янський лісгосп» Харківського ОУЛМГ (звіт з авторського нагляду — автор Мент П.Є.).

Науково – технічна рада відзначила, що винесені на розгляд проекти були розроблені, в основному, відповідно до вимог нормативних документів, які регламентують лісогосподарське і лісовпорядне виробництво. Разом з тим, в розглянутих проектах рецензентами було виявлено ряд недоліків, висловлені зауваження і пропозиції з внесення змін і доповнень до них, пропозиції з удосконалення програмного забезпечення.

За результатами розгляду проектів, науково – технічна рада вирішила:

1. Авторам проектів внести зміни і доповнення в проектні документи і матеріали згідно зауважень і пропозицій рецензентів.

2. Після внесення виправлень і доповнень згідно зауважень експертів затвердити і рекомендувати проекти до впровадження у виробництво.

3. Затвердити Звіт з авторського нагляду по ДП «Куп’янський лісгосп» Харківського ОУЛМГ. Спеціалізованій партії авторського нагляду й контролю за якістю лісовпорядних робіт:

3.1. На основі наданих пропозицій разом з ВТВ розглянути і внести відповідні зміни і уточнення до чинних Програми складання звіту за результатами авторського нагляду за впровадженням у виробництво проектів організації та розвитку лісового господарства та Методичних рекомендацій на виконання робіт з авторського нагляду за впровадженням у виробництво проектів організації та розвитку лісового господарства.

З.2. За результатами авторського нагляду надавати експедиціям матеріали аналізу щодо виявлених недоліків у веденні лісового господарства підприємствами.

3.3. Надати пропозиції до технічного завдання ВАП для розробки програмного забезпечення з аналізу лісогосподарської діяльності підприємств, в т.ч. для отримання інформації для 4 глави пояснювальної записки проекту організації і ведення лісового господарства.

4. Лісовпорядним експедиціям:

4.1. Зважаючи на наявність редакційних і орфографічних помилок по більшості пояснювальних записках до проектів організації і розвитку лісового господарства керівництву експедицій забезпечити належну перевірку текстів пояснювальних записок, з використанням можливостей комп’ютерної перевірки.

4.2. Надати пропозиції по зміні і доповненню Макета пояснювальної записки до проекту організації і ведення лісового господарства і подати на розгляд в установленому порядку.

5. Виробничо-технологічному відділу:

5.1. Проконтролювати внесення змін і доповнень у відповідності до зауважень до пояснювальної записки проекту організації і розвитку лісового господарства по ДП «Шепетівський лісгосп» Хмельницького ОУЛМГ та ДП «Кремінське ЛМГ» Луганського ОУЛМГ.

5.2. Довести до експедицій порядок застосування положення щодо умови не перевищення загального середнього приросту деревостанів порівняно з запасами деревини, запроектованих в рубку по об’єкту лісовпорядкування.

5.3. Підготувати зміни до макета пояснювальної записки до проекту щодо фонду реконструкції насаджень, гідромеліоративного фонду та винести на розгляд науково-технічної ради.

5.4. Згідно поданих пропозицій внести зміни і доповнення в макети пояснювальної записки проекту та протоколу другої лісовпорядної наради.

5.5. Підготувати технічне завдання ВАП на розробку програм з отримання таблиць до пояснювальної записки проекту та протоколу другої лісовпорядної наради.

5.6. Провести узагальнення виявлених недоліків при складанні пояснювальних записок до проектів організації і ведення лісового господарства і довести до експедицій.

6. Львівській і Харківській лісовпорядним експедиціям проводити розгляди проектів організації і розвитку лісового господарства на рівні експедицій і визначати кращі з них.

7. Комплексній експедиції:

7.1. Доопрацювати і подати на розгляд науково-технічної ради Інструкцію з ґрунтово -лісотипологічного обстеження.

7.2. Розробити і подати на розгляд проект Макету пояснювальної записки (звіту) з ґрунтово — лісотипологічного обстеження. При підготовці макету пріоритет надати лісотипологічному обстеженню, зменшити описову частину ґрунтів.

7.3. За результатами ґрунтово — лісотипологічного обстеження внести зміни в повидільну й картографічну бази даних щодо типів лісу та їх меж.

7.4. Вивчити питання доцільності геодезичної прив’язки ґрунтових розрізів з допомогою GPS-приймачів та можливості механізації закладання ґрунтових розрізів.

7.5. Уточнити з наукових і літературних джерел ареал типу лісу грабових дібров лівобережної частини Чернігівського Полісся.

8. В подальшому науково-технічні ради з розгляду проектів організації і розвитку лісового господарства проводити в грудні, в рік проведення камеральних робіт.