Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Науково-виробничий семінар з питань актуалізізації таксаційних показників

18/05/2012

18 травня 2012 року в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України з ініціативи директора інституту, професора Лакиди П.І. відбувся науково-виробничий семінар з питань актуалізації таксаційних показників. Мета семінару — розглянути сучасний стан проблематики актуалізації таксаційних показників та визначити перспективні напрямки подальших наукових досліджень. В семінарі взяли участь провідні науковці інституту:  Лакида П.І., професор, директор ННІ лісового і садового паркового господарства НУБіПУ, Бала О.П. —  декан лісогосподарського факультету НУБіПУ, Гірс А.О. – професор, завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, доценти кафедри лісового менеджменту — Володимиренко В.М., Терентьєв А.Ю.; від ВО «Укрдержліспроект» — генеральний директор ВО «Укрдержліспроект» Гульчак В.П., начальник виробничого-технологічного відділу ВО «Укрдержліспроект» — Рековець М.М., провідні спеціалісти виробничого-технологічного відділу – Більчик В.А., Йосипенко В.В., головний інженер Київської лісовпорядної експедиції Дудинець А.Я., начальник сектору новітніх технологій Сторожук В.Ф. Участь в семінарі прийняв Академік Міжнародної академії інформатизації та Лісівничої академії наук України Швиденко Анатолій Зіновійович.

В ході семінару було зроблено дві презентації:
Бала О.П. – «Стан розробки моделей актуалізації таксаційних показників основних лісотвірних порід в Україні» (скачати);
Більчик В.А. – «Актуалізація таксаційної характеристики деревостанів у  ВО “Укрдержліспроект» (скачати).

Вичерпні доповіді дозволили об’єктивно охарактеризувати сучасний стан системи актуалізації таксаційних показників. Дискусія, в якій активно прийняли участь всі учасники, стосувалася вибору напряму подальшого розвитку моделей актуалізації таксаційних показників. Практична спрямованість наукових досліджень науковців інституту на розробку та впровадження в практику лісової таксації таблиць модальних насаджень, була схвально оцінена спеціалістами виробничого об’єднання. Перспективність використання модальних таблиць ходу росту насаджень підтримав академік Швиденко А.З.

Попри значну різноманітність насаджень та кількість відповідних таблиць, науковці висловили переконання, що за наявності відповідного фінансування, протягом найближчих п’яти років буде можливим підготувати нормативи динаміки модальних деревостанів основних лісотвірних порід. Спеціалісти-лісовпорядники, що взяли учать в дискусії, підкреслили, що точність актуалізації будь-якої моделі, насамперед, визначається якістю вихідної інформації, а також звернули увагу, що на практиці перехід від діючих до нових нормативів також триватиме певний період часу. Представники ВО «Укрдержліспроект» висловили думку про необхідність включення відповідної тематики в план науково-дослідних робіт об’єднання.

Підводячи підсумки семінару, Лакида П.І. констатував, що семінар був корисним, оскільки дозволив «звірити годинники» науки і практики, а продовження наукових досліджень в перспективі дозволить перевести «кількість в якість». Гульчак В.П. подякував організаторам семінару, та висловив сподівання, що подібні семінари стануть робочою практикою, яка сприятиме найшвидшому впровадженню наукових розробок у лісовпорядне виробництво.