Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

НАКАЗ № 47 від 07.05.2012 р. «Про офіційний веб-сайт ВО ”Укрдержліспроект”»

07/05/2012

Відповідно до Указу Президента України від 01.08.2002 №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади», спільного наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади» та «Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.12.2002 за № 1021/7309, Наказу Держкомлісгоспу України ”Про розвиток пропаганди лісівничої справи, забезпечення відкритості в діяльності Держкомлісгоспу України від 27.06.2007 № 217”, наказу Держкомлісгоспу України ”Про подальше вдосконалення роботи з громадськістю та засобами масової інформації від 26.11.2009 № 332” з метою забезпечення гласності та відкритості діяльності ВО ”Укрдержліспроект”, надання громадянам та юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту ВО ”Укрдержліспроект” (далі — Порядок), що додається.

2. Покласти обов’язки щодо наповнення та технічного супроводу веб-сайту об‘єднання на сектор новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва.

3. Керівникам структурних підрозділів ВО ”Укрдержліспроект”:

3.1. В строк до 16.05.2012 року визначити відповідальних осіб за підготовку матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті об‘єднання та подати інформацію про них до сектору новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва.

3.2. Забезпечити своєчасне надання матеріалів про діяльність підрозділу для наповнення рубрик веб-сайту об‘єднання відповідно до затвердженого Порядку.

3.3. Взяти під персональну відповідальність контроль за змістом, актуальністю та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному веб-сайті об‘єднання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                                                     В.П.Гульчак