Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Науково-технічна нарада

28/04/2012

28 квітня 2012 року відбулося засідання науково – технічної ради ВО «Укрдержліспроект», на якому були присутні: Гульчак В.П., Левківський М.П., Рековець М.М., Кравчук М.Ф., Колб А.О., Дудинець А.Я., Тимошенко А.Г., Сторожук В.Ф., Братусь О.Б., Говоруненко Л.І., Йосипенко В.В., Бокало І.М., Більчик В.А.

Порядок денний:

 1. Затвердження плану розробок інформаційного, математичного і технологічного забезпечення відділу алгоритмізації і програмування на 2012 рік (доповідач Братусь О.Б.).
 2. Розгляд проектів нормативних документів лісовпорядкування :
  • «Робочі правила з проведення вибіркових методів таксації деревостанів в лісовпорядкуванні» (доповідач Більчик В.А.);
  • «Робочі правила з обстеження лісових культур і природного поновлення під час лісовпорядкування (доповідач Більчик В.А.).
 3. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту ВО «Укрдержліспроект» (доповідач Сторожук В.Ф.).

В ході обговорення питань порядку денного відбулися дискусії і обмін думками з окремих положень проектів документів, поданих на розгляд. Відбулося голосування по кожному з них. Всі документи були ухвалені науково-технічної радою одноголосно, за виключенням Робочих правила з проведення вибіркових методів таксації деревостанів в лісовпорядкуванні, де один член НТР (Сторожук В.Ф.) утримався.

Розглянувши документи і матеріали науково-технічна рада ВИРІШИЛА:

 1. Ухвалити План розробок інформаційного, математичного і технологічного забезпечення відділу алгоритмізації і програмування на 2012 рік. До 10.05.2011р. внести доповнення і зміни згідно висловлених пропозицій і подати на затвердження (відповідальні Більчик В.А., Братусь О.Б.).
 2. Ухвалити Робочі правила з проведення вибіркових методів таксації деревостанів в лісовпорядкуванні та Робочі правила з обстеження лісових культур і природного поновлення під час лісовпорядкування. Після внесення змін і доповнень згідно наданих зауважень розтиражувати документи і до 15.05.2012р. надати експедиціям для виробничого використання.
 3. Виробничо-технологічному відділу:
  • до 28.05.2012р. підготувати лист в Держлісагентство щодо визначення розрядів висот для деревних порід, на які відсутні офіційні таблиці розрядів висот;
  • до 01.06.2012р. підготувати пропозиції щодо використання матеріалів обстежувальних робіт для обґрунтування лісовпорядного проектування в пояснювальних записках.
 4. Затвердити Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту ВО «Укрдержліспроект». До 21.05.2012р. надати пропозиції щодо доцільності створення версії офіційного веб-сайту об’єднання англійською мовою.