Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Результати розгляду виробничої, господарської і фінансової діяльності експедицій та інших структурних підрозділів ВО «Укрдержліспроект» за 2011 рік

04/04/2012

Під час розгляду виробничої, господарської і фінансової діяльності лісовпорядних експедицій та інших структурних підрозділів ВО «Укрдержліспроект» за 2011 рік на балансових комісіях, які відбулися з 20 січня по 1 лютого 2012 року, згідно затвердженого графіку, були розглянуті питання регулювання лісовпорядного виробництва, покращення якості таксаційних робіт, господарського і фінансового забезпечення діяльності об’єднання:

 • Інформаційно-обчислювальний центр — 20.01.2012 р.;
 • Цех камерального виробництва — 20.01.2012 р.;
 • Київська лісовпорядна експедиція — 23.01.2012 р.;
 • Українська лісовпорядна експедиція — 24.01.2012 р.;
 • Комплексна лісовпорядна експедиція — 25.01.2012 р.;
 • Харківська державна лісовпорядна експедиція — 26.01.2012 р.;
 • Спеціалізована лісовпорядна партія авторського нагляду і контролю — 26.01.2012 р.
 • Львівська державна лісовпорядна експедиція — 27.01.2012 р.
 • Автотранспортний цех — 30.01.2012 р.;
 • Група господарського обслуговування — 30.01.2012 р.;
 • Центр національної інвентаризації лісів України — 31.01.2012 р.;

В річних звітах було приведено детальний економічний аналіз діяльності підрозділів в порівнянні з 2010 роком: виробнича діяльність, автотранспорт, в т.ч. витрати на пальне, телефонні розмови, матеріали, ремонт і обслуговування комп’ютерного обладнання.

За результатами розгляду діяльності структурних підрозділів прийняти наступне РІШЕННЯ:

Загальні питання:

 1. Вирішити питання забезпечення експедицій та інших структурних підрозділів користування мережею Інтернет (відповідальні Левківський М.П., Бесядовський М.Б.).
 2. Прийняти відповідні рішення щодо забезпечення належної якості ортофотопланів як основи лісовпорядних планшетів (відповідальний Левківський М.П.).
 3. Керівникам усіх підрозділів забезпечити належний стан охорони праці, вчасне проведення інструктажів та виконання заходів з поліпшення стану охорони праці.

Всім лісовпорядним експедиціям:

 1. Проведення тендерів та укладання договорів на виконання польових лісовпорядних робіт проводити не пізніше 15 жовтня року їх виконання за умови попередньої оплати робіт.
 2. Надання відпусток інженерно-технічним працівникам проводити рівномірно протягом року, з врахуванням їх завантаженості та забезпечення ритмічності виконання робіт.
 3. Забезпечити проведення інструктажів з охорони праці при виконанні камеральних лісовпорядних робіт. Під час приймання матеріалів польових робіт від інженерно-технічних працівників контролювати ведення журналів з проведення інструктажу.
 4. При формуванні наряд-завдань для лісовпорядних партій виходити з наявного фонду оплати праці.
 5. Вчасно і в повному обсязі подавати заявки на виготовлення лісовпорядних матеріалів. Заявки на виготовлення кліше для пояснювальних записок надавати до 1 травня року виконання камеральних робіт.
 6. Набір тексту пояснювальних записок до проектів організації і розвитку лісового господарства повинні здійснювати начальники партій.
 7. Виконання польових лісовпорядних робіт дозволяти лише працівникам, які пройшли медичний огляд і мають відповідний висновок комісії.
 8. Продовжити роботу зі збору і копіювання матеріалів з ґрунтово-лісотипологічного обстеження в лісогосподарських підприємствах в об’єктах проведення базового і безперервного лісовпорядкування.
 9. Забезпечити вчасне закінчення камеральних робіт, виїзд з 15 травня на польові роботи, вчасну відправку матеріалів замовнику, належну трудову і виконавчу дисципліну.
 10. Здійснити до початку польових робіт дешифрування ортофотопланів та підготовку абрисів таксації.
 11. Завчасно до початку польових робіт отримати в територіальних органах Держкомзему в електронному вигляді інформацію на окружні межі підприємств. у вигляді обмінного файлу IN-4 та іншу необхідну інформацію.
 12. Начальникам лісовпорядної партії здійснювати перевірку внесення ІТП картографічної інформації з використанням комп’ютерів.