Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Засідання НТР ВО «Укрдержліспроект»

13/05/2009

До розгляду Науково-технічної ради були винесені наступні об’єкти лісовпорядкування та проектні документи:

Лісо-впорядні експедиції

Види лісо-впорядних робіт

Об’єкти
лісо-впорядкування

Проектні документи, що подаються на розгляд

Автори проектів

Рецензенти

Київська

Базове

ДП «Шосткінський лісгосп» Сумського ОУЛМГ

Пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали(планшети, план лісонасаджень по 1-му лісництву, карта-схема за панівними породами)

Мент П.Є.

Йосипенко В.В.

Безперервне

Житомирське ОУЛМГ

Довідка про впровадження пропозицій л/в у виробництво

Рябченко С.В.

Козицький О.В.

Комплексна

Базове

ДП «Лебединський лісгосп» Сумського ОУЛМГ

Пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали(планшети, план лісонасаджень по 1-му лісництву, карта-схема за панівними породами)

Омельчук П.П.

Заремський А.Д.

Безперервне

Закарпатське ОУЛМГ

Довідка про впровадження пропозицій л/в у виробництво

Пашко М.М.

Заремський А.Д.

Українська

Базове

ДП «МГ «Гаврилівське» Херсонського оУЛМГ

Пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали(планшети, план лісонасаджень по 1-му лісництву, карта-схема за панівними породами)

Жук А.А.

Коваленко Г.П.

Мисливське впорядкування

Мисливське товариство «Вепр» Вінницької області

Пояснювальна записка, план (схема) мисливських угідь

Кирилюк А.Г.

Чемерис О.І.

Львівська

Базове

ДП «Славський лісгосп» Львівського ОУЛМГ

Пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали( план лісонасаджень по 1-му лісництву, карта-схема за панівними породами)

Щур З.О.

Більчик В.А.

Харківська

Базове

ДП «Близнюківський лісгосп» Харківського ОУЛМГ

Пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали( план лісонасаджень по 1-му лісництву, карта-схема за панівними породами)

Малтапар Л.В.

Рековець М.М.

Безперервне л/в за нової організації робіт

Харківське ОУЛМГ

Пояснювальна записка, ДЛК (форми 1, 2), динаміка площі і запасу, фонди рубок головного користування і рубок догляду

Костяшкіна Т.Д.

Більчик В.А

Науково-технічна рада відзначає, що винесені на розгляд лісовпорядні документи були розроблені в основному, відповідно до вимог нормативних документів, які регламентують лісогосподарське і лісовпорядне виробництво. В той же час по кожному з розглянутих об’єктів рецензентами були виявлені ряд недоліків, висловлені зауваження і пропозиції по внесенню змін і доповнень. В процесі розгляду і обговорення відбулися дискусії з окремих питань, висловлені пропозиції з удосконалення вихідних форм документів.

В порядку обміну досвідом була заслухана інформація провідного інженера-таксатора, кандидата сільськогосподарських наук Швеця М.І. «Сучасні технології у впорядкуванні природоохоронних територій» за результатами його участі в семінар-тренінгу стосовно європейських підходів до розробки менеджмент-планів природоохоронних територій при національному університеті ім. І.Франка в м. Львові.

Розглянувши документи і матеріали (перелік додається) науково-технічна рада ВИРІШИЛА:

1. Авторам проектів внести зміни і доповнення в проектні документи і матеріали згідно зауважень і пропозицій експертів.

2. Після внесення змін і доопрацювання проектні документи рекомендувати для впровадження у виробництво.

3. Відмітити змістовну доповідь автора проекту організації і розвитку лісового господарства ДП «МГ «Гаврилівське» Херсонського ОУЛМГ начальника лісовпорядної партії Жука А. А. та належну якість розробки розділів пояснювальної записки до проекту. Керівництву експедиції подати пропозиції об’єднанню з метою заохочення автора за хорошу роботу.

4. Керівництву експедицій і начальникам лісовпорядних партій:

·        при зміні лісових такс вказувати причини їхнього перегляду та давати відповідне обґрунтування;

·        вихідними даними для розрахунків обсягів лісовідновлення використовувати площу рубок головного користування за результатами набору (нарізки) лісосік; при виконанні прогнозних розрахунків обсягів лісокористування застосовувати дані розрахункових лісосік;

·        при складанні договорів на проведення лісовпорядних робіт в об’єктах природно-заповідного фонду рекомендувати для включення лише роботи, що безпосередньо стосуються лісовпорядкування і ведення лісового господарства і не потребують залучення спеціалістів іншого профілю;

·        в лісовпорядних проектних документах інформацію, що стосується поступових рубок, деталізувати в розрізі прийомів рубок:

·        наступні засідання науково-технічної ради з розгляду проектів організації і розвитку лісового господарства лісогосподарських підприємств, інших лісовпорядних документів і матеріалів проводити з використанням в доповіді сучасних технічних засобів подання інформації у вигляді слайдів, використовуючи офісну програму Power Point, або у вигляді текстово-табличного матеріалу;

·        електронні варіанти закінчених пояснювальних записок до проектів організації і розвитку лісового господарства лісогосподарських підприємств передати по акту в бібліотеку ВО «Укрдержліспроект».

5. Керівництву Харківської експедиції:

— надати ВО «Укрдержліспроект» додаткову інформацію щодо підстав для виділення функціональних зон НПП «Гомільшанські ліси» ДП «Близнюківське ЛГ» ;

— допрацювати розділи пояснювальної записки цього лісгоспу згідно зауважень і пропозицій рецензента;

— повторно надати її на розгляд в об’єднання до 29.05.2009р.

6. Київській експедиції проаналізувати склад існуючих вихідних документів з мисливського впорядкування і до 16.05.2009р. надати пропозиції з їх удосконалення у виробничо-технологічний відділ.

7. Виробничо-технологічному відділу:

·        звернутися в Держкомлісгосп щодо порядку затвердження лісових такс та віків стиглості для господарської частини НПП;

·        проаналізувати існуючий Макет пояснювальної записки з мисливського впорядкування, внести зміни і доповнення і подати на розгляд експедицій та науково-технічної ради у жовтні поточного року;

·        підготувати технічне завдання відділу алгоритмізації і програмування на внесення змін в існуюче програмне забезпечення щодо відображення у відповідних документах прийомів поступових рубок та вихідних форм з мисливського впорядкування.

8. Зав. бібліотекою Дишко Л.П. завести книгу реєстрації лісовпорядної документації, отриманої від експедицій та інших підрозділів об’єднання в електронній формі та регулярно вести їх облік.

9. Контроль за виконанням рішень науково-технічної ради покласти на головного інженера об’єднання Левківського М. П.