Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ОБГРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника від 29 грудня 2010 року

11/01/2011

1. Замовник:

1.1. Найменування: Українське  державне  проектне  лісовпорядне  виробниче

об‘єднання

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00968167

1.3. Місцезнаходження: Київська область, м.Ірпінь, вул. Пролетарська, буд. 22-24,

08200

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35234003000673

1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агенство лісових ресурсів України ЄДРПОУ 00011535

1.4. Посадова  особа  замовника,  відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,  ім‘я,  по батькові,  посада та адреса, номер телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв‘язку, e-mail):  Краєвський  Микола  Леонідович: (08200),  Київська область, м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24, тел. 04597  55-157

1.5. Головний  розпорядник  коштів  або   орган,   до   сфери  управління   якого   належить   замовник  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):Державне агентство лісових ресурсів України ЄДРПОУ 00011535

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних  торгів  замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: " 29 " грудня  2010 року.

2. Джерело фінансування закупівлікошти Державного бюджету

 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: Газ природний, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 11.10.2.

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 121  тис. куб.м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  до межі розподілу балансової належності газопроводів.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  1 січня 2011 року-31 грудня 2011 року включно.

 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне  найменування юридичної особи або прізвище,  ім‘я, по батькові фізичної особи: Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ”Київоблгаз” в особі Ірпінської філії по експлуатації газового господарства.

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20578072

4.3. Місцезнаходження юридичної особи  або  місце  проживання фізичної особи, телефон, телефакс: (08200), Київська область, м.Ірпінь, вул. 8-го Березня,37, тел. 04597 57-5-13, факс 04597 57-5-13.

 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.3 ч.2. ст.39 Закону України ”Про здійснення державних закупівель”, а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах.

 

 6. Причини  та  обставини,  якими  керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.10.01 № 1729 ”Про забезпечення споживачів природним газом”, Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ”Київоблгаз” здійснює постачання природного газу всім категоріям споживачів Київської області.

      Постачання природного газу здійснюється за цінами, які встановлені відповідними постановами Національної комісії регулювання  електроенергетики україни для кожної категорії споживачів.

      Реалізація природного газу підприємствам України відповідно до вимог урядових постанов здійснюється з ресурсів Національної акціонерної компанії ”Нафтобаз України” безпосередньо через її дочірню компанію ”Газ України” та суб‘єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу споживачам природного газу.

      Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ”Київоблгаз” має багаторічний досвід плідної співпраці щодо постачання природного газу для всіх категорій споживачів, в т.ч. для потреб бюджетних установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, тобто є відповідна практика документально підтвердженого досвіду виконання зазначених договорів.

       Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ”Київоблгаз” має ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом та забезпечує природним газом установи і організації, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, на встановленій території ліцензованої діяльності.

       Терміновість  укладання договорів про закупівлю природного газу за державні кошти, також пов‘язана з  тим, що Українське державне проектне виробниче об‘єднання в свою чергу має необхідність до 01.01.11 року укласти договори з підприємствами та організаціями, які також повинні дотриматись строків проведення процедури закупівлі природного газу яка встановлена Законом України від 01.06.10 № 2289-VI ”Про здійснення державних закупівель”.

      З метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також зважаючи на те, що постачання природного газу необхідно здійснювати з 01.01.2011 року Українське державне проектне виробниче об‘єднання має термінову необхідність укласти договори з ВАТ ”Київоблгаз” на закупівлю природного газу в обсязі 121  тис. куб.м.  

 

7. Перелік  документів,  що  підтверджують   наявність  умов  застосування проце-дури закупівлі: Копія листа Міністерства палива та енергетики України від 22.11.2010 р. № 08/31-2601 на 3 арк.; Копія постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729.


Голова комітету з конкурсних торгів            _____________  Краєвський М.Л

 

М.П.