Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Виробнича нарада за підсумками балансових комісій

14/02/2015

З метою розгляду виробничої, господарської і фінансової діяльності лісовпорядних експедицій та інших структурних підрозділів ВО «Укрдержліспроект» за 2014 рік в період з 21 січня по 1 лютого відбулися балансові комісії:

На виробничій нараді, яка пройшла 5 лютого, підведено підсумки фінансово-господарської діяльності
ВО «Укрдержліспроект».

Генеральний директор ВО «Укрдержліспроект» Григорій Чайка на початку наради ознайомив учасників з матеріалами останньої колегії, яка відбулася під головуванням заступника Голови Держлісагентства України Віталія Атаманчука 30 січня поточного року, на якій розглядалися питання господарської діяльності державних підприємств за 2014 рік та стан діяльності ДП «Укрлісконсалтинг». Підприємства галузі забезпечили виконання основних лісогосподарських заходів і мають хороші показники. Зросли порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги реалізації продукції, середня заробітна плата і продуктивність праці, сплачені всі податки, збори і обов’язкові платежі до бюджету. На нараді також обговорювалися шляхи реформування і реорганізації лісової галузі та удосконалення її управління.

Про підсумки фінансово-господарської діяльності ВО «Укрдержліспроект» за 2014 рік за висновками балансових комісій доповідав головний економіст об’єднання Микола Васькевич. Колектив об’єднання працював над удосконаленням організації лісовпорядного виробництва і фінансової діяльності, раціональним використанням матеріально-технічних ресурсів, економією енергоносіїв. Виробничий бюджетний план минулого року виконаний, виконані значні обсяги позабюджетних робіт. Перехід на енергозберігаючі технології дозволив скоротити споживання газу, використання електроенергії, зменшення затрат на теплопостачання. Відсутня заборгованість по заробітній платі, по обов’язкових платежах до державного і місцевого бюджету, по платежах єдиного соціального внеску. Існує значна дебіторська заборгованість. Зменшилась облікова кількість штатних працівників порівняно з минулим роком, збільшилася середня заробітна плата.

Також на нараді розглядався стан виконання підрозділами об’єднання камеральних робіт з базового і безперервного лісовпорядкування. Доповідали начальники Київської, Комплексної, Української, експедицій – Кравчук М.Ф., Колб А.О., Желізняк П.В., начальник ІОЦ Бесядовський М.Б., начальник спеціалізованої партії з авторського нагляду та контролю за якістю лісовпорядних робіт Мент П.Є. Доповідачі детально зупинилися на стані виконання робіт та проблемних питаннях, які потребують вирішення.

Розглянувши інформацію порядку денного, виробнича нарада вирішила: взяти до уваги результати господарсько-фінансової діяльності лісової галузі та ВО «Укрдержліспроект» за 2014 рік. Лісовпорядним експедиціям прискорити укладання договорів на виконання безперервного лісовпорядкування з лісогосподарськими підприємствами та забезпечити вчасне їх проведення; вжити заходів і постійно контролювати стан погашення дебіторської заборгованості; для прискорення камеральної обробки лісовпорядної інформації після оцифровування експедиціями ортофотопланів залучити працівників ІОЦ для формування та виготовлення планово-картографічних матеріалів. Виробничо-технологічному відділу закінчити розгляд зауважень і пропозицій експедицій до макету пояснювальної записки до проекту організації і розвитку лісового господарства і узгоджений варіант винести на розгляд науково-технічної ради об’єднання. Планово-економічному відділу разом з лісовпорядними експедиціями  визначитися з об’єктами лісовпорядкування і сформувати плани лісовпорядних робіт на 2015 рік.