Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Колективне тренування спеціалістів Української лісовпорядної експедиції та Львівської державної лісовпорядної експедиції в Київській області

17/07/2014

Технічні тренування проводяться з метою вироблення правильного окоміру у визначенні таксаційних показників, розроблення єдиного підходу до лісовпорядного проектування, набуття практичних навиків і досвіду роботи в нових об‘єктах інженерами-таксаторами, спеціалістами лісогосподарських підприємств, відповідальними за проведення контролю та приймання лісовпорядних робіт.

08 та 09 липня 2014 року на базі ДП «Клавдієвський лісгосп» Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства спеціалісти Української лісовпорядної експедиції та Львівської державної лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» провели колективне тренування в процесі проведення базового лісовпорядкування лісів області.

P1040963 P1040986

У навчанні взяли участь: начальник виробничого відділу ВО «Укрдержліспроект» Рековець М.М., начальник Української експедиції Колб А.О., головний інженер Української експедиції Войчик М.І., головний інженер Львівської експедиції Кривко Р.І., заступник начальника Київського ОУЛМГ Витвицький І.Д., головні лісничі лісгоспів, інженери лісового господарства, начальники лісовпорядних партій і таксатори, які проводять роботи з базового лісовпорядкування підприємств.

На першій пробній площі керівник тренування (головний інженер Української експедиції Войчик М.І.) ознайомив присутніх з метою і порядком проведення колективного тренування, з технікою таксації і ведення записів в картках, способами визначення типів умов місцезростання і типів лісу, ознаками дешифрування основних таксаційних показників насаджень за їхнім зображенням на ортофотопланах, з лісорослинними умовами об‘єкта, що впорядковується, формою насаджень та їхнім станом, іншими особливостями.

На перших п‘яти пробних площах учасники тренування визначали таксаційні показники, як окомірно, так і з використанням вимірювальних приладів. Дані тренування на перших п‘яти пробних площах в оцінку окоміру не включаються.

Для тренування на таксаційному ході (підготовленому заздалегідь в обсязі не менше 15 виділів, протаксованих окомірно-вимірювальним методом), учасники тренувань до виходу в ліс самостійно готують фотоабрис, а при відсутності АФЗ – абрис на кальці, дешифрують межі таксаційних виділів, визначають характеристику кожного таксаційного виділу. Після цього в натурі виконується окомірна таксація виділів, що виходять на таксаційний хід, а отримані результати звіряються з контрольними даними вибіркової вимірювально-перелікової таксації.

Керівник тренування при виконанні таксації на таксаційному ході познайомив учасників тренування з технікою розпізнавання на ортофотопланах квартальних просік, ходових ліній, опорних орієнтирів, меж виділів. Демонструє правильність оформлення абрисів, аналізує допущені помилки і недоліки.

В процесі тренування особлива увага зверталася на раціональне прокладання таксаційних ходів через таксаційні виділи, правильний вибір пунктів таксації, на особливості таксації лісових культур, не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначення санітарного стану насаджень, причини всихання і ослаблення деревостанів тощо.

За результатами колективного тренування на кожного виконавця складається порівнювальна відомість, до якої заносять дані перелікової і окомірної таксації та допущені відхилення.

Оцінка результатів технічного тренування проводиться за величинами відхилень даних окомірної таксації від відповідних даних пробних площ і виділів з вибірковою вимірювально-переліковою таксацією.

Висновки про результати колективного тренування і рішення керівника про допущення до виробничої таксації вписуються в польові щоденники інженерно-технічних працівників.

Під час колективного тренування розглядаються також вимоги і показуються прийоми безпечного виконання робіт, проводиться додатковий інструктаж з питань охорони лісів від пожеж та інших питань.