Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Виробнича нарада про стан та впровадження ГІС-технологій

19/07/2011
В нараді взяли участь: головний інженер об‘єднання Левківський М.П., начальник виробничо-технологічного відділу Рековець М.М., головний економіст об‘єднання Васькевич М.С., начальник відділу АФЗ, спецробіт і ліцензіювання Говоруненко Л.І., заступник начальника ВТВ Більчик В.А., провідний інженер ВТВ ЙосипенкоВ.В., начальники експедицій: Кравчук М.Ф., Желізняк П.В., Колб А.О.; головний інженер експедиції Войчик М.І.; начальник інформаційно-обчислювального центру Бесядовський М.Б., заступник начальника інформаційно-обчислювального центру Кривов‘яза Т.П., начальник відділу алгоритмізації і програмування Братусь О.Б., начальник відділу ГІС-технологій Громадський Є.С., інженер І кат. СНТ Іваненко О.В.

 Розглянувши інформацію порядку денного виробнича нарада ВИРІШИЛА:

— визначитися з питанням ціноутворення і абонентної плати віддалених користувачів для отримання інформації за запитом з реляційної бази даних через систему Інтернет;

 — по одному з об‘єктів базового лісовпорядкування перевірити відповідність інформації, отриманої засобами Field Map, з даними, одержаними за існуючими способами обробки лісовпорядної інформації;
 — на прикладі одного з лісництв визначитися зі схемою створення бази даних ґрунтів (типів лісу) і первинною інформацією, яка буде покладена в основу бази та подати пропозиції з цього приводу головному інженеру об‘єднання;
 — враховуючи досвід роботи Київської експедиції (Вовчанського В.Я.) з застосування стандартних офісних комп‘ютерних програм подати ВО «Укрдержліспроект» висновки щодо його можливого використання у лісовпорядному виробництві;
 — подати головному інженеру об‘єднання проект рекомендацій з нанесення межових точок на планшети, їхньої нумерації, доцільності створення каталогу координат, в залежності від наявності (відсутності) актів на право постійного користування землею;
— Київській експедиції на прикладі одного з урочищ (ортофотоплану) Остерського лісгоспу Чернігівської області продовжити виробничо-дослідну роботу з використання аерофотознімків, без встановлених координат, для виготовлення абрисів, як основи лісовпорядних планшетів. Проаналізувати інформацію, отриману за цією і існуючою технологією та надати висновки про доцільність її використання. За участі планово-економічного відділу визначити ефективність такого варіанту робіт;

— визначити перелік питань, які необхідно вирішити для виготовлення і користування цифровими картами з протипожежного улаштування лісів лісогосподарських підприємств;

— Харківській державній лісовпорядній експедиції відрядити начальника лісовпорядної партії Богомолова В.В. у ВО «Укрдержліспроект» для передачі цифрової карти лісів України з метою її оновлення і підтримання в актуальному стані.