Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури переговорної процедури закупівлі

12/06/2014

1. Замовник:

1.1. Найменування: Українське  державне  проектне  лісовпорядне  виробниче  об’єднання

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00968167

1.3. Місцезнаходження: Київська область, м.Ірпінь, вул. Пролетарська, буд. 22-24, 08200

1.4. Посадова  особа  замовника,  відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,  ім’я,  по батькові,  посада та адреса, номер телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):  Краєвський  Микола  Леонідович:   Київська область, м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 22-24, 08200, тел. 04597  55-157     e-mail: lis_plan@meta.ua

1.5. Головний  розпорядник  коштів  або   орган,   до   сфери  управління   якого   належить   замовник  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство лісових ресурсів України ЄДРПОУ 37507901

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних  торгів  замовника рішення про застосування переговорної  процедури закупівлі: » 12 » червня  2014 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджетуУкраїни та кошти об’єднання (госпрозрахунок)

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі:  паливо рідинне по коду товару 19.20.2, згідно з ДК 016:2010 (паливо рідинне та газ; оливи мастильні).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

бензин  А-92 (обсяг поставки – 27460 літри),   бензин  А-95   (обсяг поставки — 15030 літрів),    дизельне паливо  (обсяг поставки — 6770 літри), в т. ч. по талонах.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  Київська область, м.Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, 1; вул. Пролетарська, 22-24.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  протягом 2014 року

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне  найменування юридичної особи або прізвище,  ім’я, по батькові фізич-ної особи:  Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас».

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:  32560942

4.3. Місцезнаходження юридичної особи  або  місце  проживання фізичної особи, телефон, телефакс:

Юридична адреса: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-А

Фактична адреса: 03680, м. Київ. пр. Перемоги, 49/2

Тел/факс: (044)351-14-88

5. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 39 — замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

 6. Причини  та  обставини,  якими  керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі:

ВО «Укрдержліспроект» було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників по закупівлі палива рідинного по коду товару 19.20.2, згідно з ДК 016:2010 (паливо рідинне та газ; оливи мастильні), тому об’єднання, керуючись пп.4 п.2 ст. 39, має право  застосувати переговорну процедуру для закупівлі палива рідинного по коду товару 19.20.2, згідно з ДК 016:2010 (паливо рідинне та газ; оливи мастильні).

У зв’язку із зазначеним та розглянувши надані документи, прийняте рішення закуповувати  паливо рідинне у ТОВ ВТФ «Авіас» як одного із найбільших оптових постачальників ПММ в Україні з однією із найбільш розгалужених сіток АЗС по всіх областях України.

7. Перелік  документів,  що  підтверджують   наявність  умов  застосування переговорної процедури закупівлі:

По відміненій І процедурі, відкритих торгах:

Оголошення про заплановану закупівлю — №034156, ВДЗ №10 (856) від 03.02.2014;

Оголошення про результати торгів — №083666, ВДЗ №22 (868) від 17.03.2014.;

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися — №083892, ВДЗ №22 (868) від 17.03.2014.

По відміненій ІІ процедурі, відкритих торгах:

Оголошення про заплановану закупівлю — №084658, ВДЗ №24 (870) від 24.03.2014;

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися — №123448, ВДЗ №41 (887) від 22.05.2014;

Оголошення про результати торгів — №123454, ВДЗ №42 (888) від 26.05.2014.

 Голова комітету з конкурсних торгів              Краєвський М.Л.