Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Оприлюднення річного плану державних закупівель на 2009 рік

08/05/2009
ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                                                 Наказом Міністерства економіки України

                                                                                                                                                                                 30 січня 2009 р. № 61

 

 

 

РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2009 РІК

 

Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання

 

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

(для  бюд-

 жетних

  коштів)

Джерело

   фінансування

Очікувана

вартість

предмету

закупівлі

 Процедура

   закупівлі

Орієнтовний

початок

проведення

процедури

закупівлі

Підрозділ(и)

(особа(и)), яких

планується залучити

до підготовки тен-

дерної документації

(запиту цінових

котирувань)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

               Голова тендерного комітету              Заступник генерального директора  Краєвський М.Л.                                             _______

                                                                                                     (посада , прізвище, ініціали)                                                                                                                            (підпис)

 

 

               (за рішенням тендерного комітету від 23.03.09  № 2)

 

 

  

                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                                                 Наказом Міністерства економіки України

                                                                                                                                                                                 30 січня 2009 р. № 61

 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ

(згідно довідки № 25 від 04.03.2009 р.)

 

Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання

 

 

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

(для  бюд-

жетних

коштів)

Джерело

фінансування

Очікувана

вартість

предмету

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний

початок

проведення

процедури

закупівлі

Підрозділ(и)

(особа(и)), яких

планується залучити

до підготовки тен-

дерної документації

(запиту цінових

котирувань)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукція друкована інша (інформаційні матеріали (видання) аерофотозйомки-ортофотоплани в цифровому вигляді)

1131

Кошти Державного бюджету

 

Відкриті торги

травень                   2009 р.

 

22.22.1

Продукти нафтоперероблення рідкі

1135

 

 

 

Кошти Державного бюджету

 

Власні кошти

 

Відкриті торги

квітень                      2009 р.

 

23.20.1

 

 

 

                Голова тендерного комітету              Заступник генерального директора  Краєвський М.Л.                                           _______

                                                                                                     (посада , прізвище, ініціали)                                                                                                                         (підпис)

 

                (за рішенням тендерного комітету від 27.03.09  № 3)