Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПОВІДОМЛЕННЯ учасникам про результати процедури закупівлі

05/07/2011

4.   Дата  оприлюднення  та номер  оголошення  про  проведення  процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 09.05.2011 р., № оголошення 056591

 

5.Результат проведення процедури закупівлі:

       5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

              — відстрочка платежу- 50;

              — строк поставки продукції-50;

       5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):
478855,00 (чотириста сімдесят вісім  тисяч вісімсот п‘ятдесят  п‘ять грн. 00  коп.) з ПДВ.  

       5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів): 32,50 грн. за 1 кв.км з ПДВ.

       5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 01.07.2011 р.

       5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

       5.5.1. Дата прийняття рішення:

       5.5.2. Причини:

 

       6. Інформація про переможця торгів:

       6.1. Найменування/прізвище, ім‘я, по батькові: : ТОВ "Авіаційний розрахунковий  центр"

       6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: Код ЄДРПОУ  30678461

       6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): м. Київ, пр.Повітрофлотський, 90-А

       6.4. Номер телефону, телефаксу: (044) 461-54-86, 461-54-87

 

Голова комітету

конкурсних торгів         М.Л.Краєвський                                ________    ____

                                          (прізвище, ініціали)                                                                                                                                                          (підпис)

                                                                               М.П.

Секретар комітету

конкурсних торгів            С.В.Гульчак                                    ______   _ _____

                                     (прізвище, ініціали)                                (підпис)

Виконавець:

Герасимчук В.П.

тел. (044) 55-149