Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів

29/06/2011

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося:  24 червня 2011 року (дата); 13-30 (час)

Місце розкриття: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Пролетарська 22-24, актова зала.

 

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

                                                                                                                                        Додаток 1

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування для (юридичної особи) або прізвище, ім‘я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер (за наявності), місцезнаходження/ місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітки

№ 527 від 22.06.2011 р.

ДП "Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру" Код ЄДРПОУ  20553899

м. Івано-Франківськ,

вул. ак. Сахарова, 23-а

тел.:(0342) 52-32-82,

факс: (0342) 55-27-70

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

 690000 (шістсот дев‘яносто тисяч) грн. 00 коп.

 

№ 531 від 24.06.2011 р.

ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр"            Код ЄДРПОУ  30678461

м.Київ, пр.Повітрофлотський, 90-А

тел.: (044) 461-54-86

факс: (044) 461-54-87

Наявні всі  необхідні документи, вказані в тендерній документації

 478855 (чотириста сімдесят вісім  тисяч вісімсот п‘ятдесят п‘ять) грн. 00 коп.

 

 

6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

_____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_______-_______

Зауваження учасників процедури закупівлі ________________________________________

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

 

 

Заступник генерального директора Краєвський М.Л.

 

 

Начальник відділу МТП Гульчак С.В.

 

 

Юрисконсульт Никулаіца Т.І.

 

 

Інженер з організації і нормування праці 1 кат. Герасимчук В.П.

 

Інженер 1 кат. сектора новітніх технологій, аналітичної роботи та міжнародного співробітництва Іваненко О.В.

 

    ___________

         (підпис)

 

___________ (підпис)

 

___________ (підпис)

 

___________ (підпис)

 

___________ (підпис)

 

 

 

  Голова комітету з

  конкурсних торгів          Краєвський М.Л.                                                      ______________  
                                           (прізвище, ініціали)                                                                      (підпис)

                                                                                                                                                                    М.П.

 

  Секретар комітету

  з конкурсних торгів          Гульчак С.В.                                                           ______________  

                                            (прізвище, ініціали)                                                                       (підпис)