Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Діяльність

08/09/2008

Основні напрямки діяльності

-впорядкування території лісового фонду і мисливських угідь користувачів всіх форм власності;
-топографо-геодезичні роботи і картографування лісів;
-грунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження й дослідження;
-проведення моніторингу лісів України;
-здійснення безперервного лісовпорядкування;
-створення банку даних лісового фонду України, ведення й забезпечення його актуальності в процесі безперервного лісовпорядкування;
-ведення державного лісового кадастру;
-проведення науково-дослідних робіт, направлених на забезпечення наукового обгрунтування використання лісових ресурсів, розширене відтворення й охорону лісів;
-розрахунок і наукове обгрунтування обсягів використання деревних та інших лісових ресурсів;
-подальша розробка ГІС технологій та їх упровадження у лісогосподарській практиці;
-підготовка матеріалів до видачі державних актів на проаво постійного користування землею

З діяльністю ВО "Укрдержліспроект" можна ознайомитися з наведеної нижче брошури.

Брошура