Центр національної інвентаризації лісів :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

 Центр національної інвентаризації лісів

Адреса:

cnfi@lisproekt.gov.ua

Начальник центру Шевчук Олександр Васильович
Заступник начальника центру Шамрай Андрій Евгенович
Провідний інженер