Головна :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ (скорочене – ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ», міжнародне – UKRAINIAN STATE FOREST MANAGEMENT PLANNING ASSOTIATION) засноване на державній власності, створене відповідно до наказу Міністерства лісового господарства України від 30.09.1991 №119, належить до сфери управління Державного агенства лісових ресурсів України.

lisproekt_fasad_320_240

Лісовпорядкування на всій території  України ведеться Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням  ВО «Укрдержліспроект»  за єдиною системою в порядку, встановленому Державним агентством лісових ресурсів України.

ВО “Укрдержліспроект”  забезпечує державні органи влади інформацією про сучасний стан лісів, лісові ресурси, якісні та кількісні зміни, що відбуваються в лісовому фонді, здійснює прогнозування цих змін, проводить визначення науково-обґрунтованих норм невиснажливого, раціонального, екологічно збалансованого лісокористування, розробляє комплекс заходів щодо відтворення, охорони і захисту лісів.

До складу ВО «Укрдержліспроект» входять Львівська, Харківська, Київська, Комплексна та Українська лісовпорядні експедиції, а також центр національної інвентаризації лісів. Крім того, для забезпечення виробничої діяльності в об’єднанні функціонують: інформаційно-обчислювальний центр, цех камерального виробництва, група господарського обслуговування, автотранспортний цех, спеціалізована партія з авторського нагляду та контролю за якістю лісовпорядних робіт.

ВО «Укрдержліспроект» реалізує три напрямки збору інформації про ліси:

 • традиційне базове лісовпорядкування (господарське);
 • безперервне лісовпорядкування (оперативне);
 • національна інвентаризація лісів (вибіркова математико–статистична).

ВО “Укрдержліспроект” виконує також інші роботи, визначені Лісовим кодексом України:

 • упорядкування мисливських угідь;
 • моніторинг лісів 1 рівня;
 • ґрунтово–лісотипологічне обстеження лісових земель;
 • детальне лісопатологічне обстеження лісів;
 • протипожежне впорядкування лісів;
 • спеціальне впорядкування рекреаційних лісів та об’єктів природно-заповідного фонду із складанням відповідних проектів;
 • топографо-геодезичні роботи і спеціальне картографування лісів;
 • розроблення прикладних програмних продуктів з обробки лісовпорядної таксаційної і картографічної інформації;
 • науково–дослідні роботи.