5. Підсумки :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

5. Підсумки

Розробка відповідного плану вибірки для національного оцінювання лісів є вирішальним кроком відносно точності та наукової обгрунтованості оцінок. Одними з перших кроків у цьому процесі є визначення сукупності, що вивчається і вибір основи вибірки. Рекомендується вибирати нескінченну основу вибірки, у якій спостереження та вимірювання в області підтримки польової пробної площі присвоюються точці, що знаходиться у її центрі. З метою забезпечення можливості оцінювання змін, рекомендується включати у план вибірки принаймні декілька постійних пробних площ. Наступним кроком є розподілення польових пробних площ у межах сукупності, у межах якої здійснюватиметься збір інформації. Наведено інформацію та обговорення кількох часто вживаних планів вибірки: простої випадкової вибірки, стратифікованої вибірки, систематичної вибірки та кластерної вибірки. Якщо план вибірки містить систематичний компонент, рекомендується з обережністю використовувати прямокутні сітки для досліджуваної сукупності, якщо вона містить великі північно-південні компоненти . Хоча вибір певного плану вибірки здійснюється на основі великої кількості міркувань, рекомендується використовувати стратифікацію після збору матеріалу та стратифіковане оцінювання, навіть якщо не використовується стратифікована вибірка. Нарешті, додаткову інформацію щодо цих та складніших планів вибірки можна почерпнути з джерел, наведених у списку рекомендованої літератури.