4. Порівняння планів вибірки :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

4. Порівняння планів вибірки

Ефективним способом порівняння планів вибірки є моделювання за умови наявності моделі лісової площі. Модель можна отримати з матеріалів попередньої інвентаризації або за допомогою оцінки потрібних змінних на основі супутникових знімків. Приклад середньоквадратичних похибок, отриманих з планів вибірки для оцінювання середнього запасу на корені наведено на рисунку 3. Місце проведення випробування знаходиться у північній Фінляндії, має площу 6,47 млн гектарів, з яких 4, 19 млн гектарів – вкриті лісовою рослинністю. Середній запас вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становить 52,7 м3/га.

Карта лісових масивів піксельного рівня, яка охоплює всю досліджувану територію, будувалася із використанням польових даних попередньої інвентаризації, супутникових знімків та цифрових картографічних даних(Tomppo & Halme 2004, Tomppo 2004). Супутникові знімки різної роздільної здатності є додатковим до існуючих карт джерелом інформації. Крім того, з метою збору інформації, необхідної для створення остаточного плану вибірки, може використовуватися пілотна інвентаризація. Репрезентативні суб-площі можуть вибиратися з генеральної сукупності, придатної для проведення пілотної інвентаризації. Втім, ці пілотні інвентаризації повинні прийматися і визнаватися як недостатньо оптимальні. На додачу, використовуючи інформацію попередніх інвентаризацій, можуть створюватися нові плани вибірки (цим шляхом пішли країни, де лісоінвентаризація проводилася з 1920-х та 1930-х років, наприклад, Ilvessalo 1927).

image056Рис. 3. Середньоквадратичні похибки, отримані на основі моделювання вибірок з різними відстанями між польовими пробними площами та з кількістю пробних площ у межах кластеру від 9 до 17. Відстань між кластерами рівна 10 кілометрам.