Національна інвентаризація лісів :: ВО "Укрдержліспроект"
 Українське державне проектне
 лісовпорядне виробниче об'єднання
 ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"
 

Розвиток національної інвентаризації лісів України

Проведення вибірково-статистичної інвентаризації лісів на національному рівні є загальним методом збору інформації про ліси та лісові ресурси держави, що використовується в багатьох країнах світу. Дані національних лісових інвентаризацій використовуються як основа для прийняття стратегічних рішень та контролю досягнення цілей державної лісової політики.

nfi01Із загальним оглядом методів оцінки лісів шляхом національних лісових інвентаризації можна ознайомитися на спеціальній сторінці ФАО за адресою Knowledge reference for national forest assessments — Cases of National Forest Assessments (український переклад огляду дивіться на нашому сайті – Приклади національних оцінок лісів . Про гармонізацію національних інвентаризацій європейських країн дивіться на сайті ENFIN.

В Україні досвідно-виробничі роботи з підготовки та проведення національної інвентаризації лісів розпочаті в 2006 році. На виконання наказу Державного комітету лісового господарства України від 28.04.2007 р. № 156, у ВО «Укрдержліспроект» було створено Центр національної інвентаризації лісів. Починаючи з 2008 року ЦНІЛ проводить вибірково-статистичну інвентаризацію лісів Сумської області, а з 2009 року – лісів Івано-Франківської області.

Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015 рр. передбачає проведення інвентаризації лісового фонду з використанням статистичних методів, як один із заходів в завданні підвищення ефективності управління лісовим господарством:

Завдання

Захід

Один. вимір.

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6) Підвищення ефективності управління лісовим господарством»

5) Проведення інвентаризації та оцінки лісового фонду з використанням статистичних методів

млн. га

1,0

2,0

3,0

3,0

10,8

10,8

млн. грн.

1,3

5

7

7

5

5

Передбачається, що запровадження національної лісової інвентаризації стане важливим кроком до встановлення нових вимог до статистичної інформації про ліси. Згідно розрахунків, національна інвентаризація дозволить визначити загальні запаси деревостанів з очікуваною точністю ±1% в цілому по державі. Національна інвентаризація лісів дозволить встановити величину щорічного приросту насаджень, що використовується для нормування обсягів лісокористування.

За період функціонування, Центром національної інвентаризації лісів ВО «Укрдержліспроект» було підготовлено ряд документів, що описують та регламентують процес підготовки та впровадження національної інвентаризації лісів:

— Методичні вказівки до проведення польових робіт з інвентаризації лісів Поліського регіону України (2006 р.);

— Національна інвентаризація лісів України: концептуальні засади та вибірковий дизайн (2008 р.);

— Розгортання національної інвентаризації лісів України (2009 р.);

— Інструкція з проведення національної інвентаризації лісів (проект) (2009 р.)

Загальнотеоретичні засади оцінювання показників, що отримують при національній інвентаризації лісів, описані в розділі  «Національні оцінки лісів» .